Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tärä tikani

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tärä tikani

Ja mräkätre aune ja ngwaitre tare nunkwe:

Ni Jehová mikaka täte ye tä niara Kukwei Biblia ye tarere. Gare metre nie tärä yebätä kukwe kira metre mikata gare ye tä kwen nie, tä mäträre kwin nibätä aune ni tare krubäte Jehovakwe ye tä bämike ye tä nüke gare nie (Salmo 119:105; Lucas 1:3; 1 Juan 4:19). Ni töita bökän nitre mada dimikabätä Kukwe metre Ngöbökwe ye mikabätä gare ietre. Ye medenbätä, kä jutobiti nun tönibi tärä ne mikai tuare munye: Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä. Tärä nebätä nun bike kukwe mike gare ruäre munye.

Tärä ne sribebare metrere monsotre kia kräke. Akwa, nitre umbre tö kukwe Bibliabätä mikai gare bäri jai ye kräke ütiäte arato. Aune Biblia ye kwin nitre kä jökräbiti tibien ye kräke, ye medenbätä kukwe keta kabre ne käkwe ni dimikai kukwe ngwenta törö jai, ye raba kä mike juto krubäte nibätä.

Kukwe kira Bibliabätä yebiti kukwe ye mikata gare, tärä ne tä blite jondron sribebare aune nitre ja mräkäre sribebare kena ye ngwane. Kukwe ne ükaninte kwin krubäte ne kwe kukwe kira Bibliabätä rükadre gare bäri nuäre aune kwin bätä kukwe namani bare ño jatäri ye erere tä ükaninte.

Akwa, tärä ne ñan tä kukwe kira Bibliabätä ye aibe mike gare. Texto aune ni aune jondron nire üai ye mikani ne kwe kukwe Bibliabätä ye rabadre tuin kwin nie aune nitre kira ie ja namani ruin ño ye tä mike gare.

Tärä ne tä mike gare nie Biblia tä blite nitre nünanbare kirabe yebätä: nitre Jehová kukwei mikani täte aune nitre mada ñaka Jehová kukwei mikani täte yebätä. Kukwe namani bare bätätre ye raba ni dimike arato (Romanos 15:4; 1 Corintios 10:6). Tärä ne tä ñäkäninbiti sección 14. Kukwe ketare ketare yekänti kena kukwe mikata gare ruäre abokänbätä ni raba ja kite.

 Monsotre tärä mäkwe angwane mä raba ñäke kapitulo keteitibätä ben aune jondron üai tä mikani yebätä mun raba blite jabe. Ye bitikäre, texto Bibliabätä tä kapitulo yekänti yebätä mun raba ñäke. Kukwe nieta Bibliabätä aune kapitulo ketare ketare tä kukwe mike gare ye mä raba monsotre mäkwe dimike mike nüke gare jai. Ye erere arato nitre niena ünä ye dimika raba ne kwe dre nieta Bibliabätä ye rükadre gare ietre.

Nun tö nitre bati aune nitre umbre tö kukwe mikai gare jai yei Kukwe Ngöbökwe rabadre gare aune kukwe ütiäte drieta ye mikadre täte kwetre tärä ne köböire. Angwane niaratre raba nemen Jehová mike täte aune nemen ni ja mräkäre kwe ye erere.

Mun mräkätre,

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä