Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 56

Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye Josías nämene tarere

Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye Josías nämene tarere

Josías yebiti kä nämene kwä kwä ye ngwane namani reire Judá. Kä ye näire, nitre nämene ja di kärere choka ie aune jondron ngwarbe üai sribebare ngöböre mike täte. Josías yebiti kä nämene 16 ye ngwane, tö namani Jehová mikai täte metre yebätä niara namani ja tötike. Ye bitikäre, kä namani 20 biti ye ngwane, jondron ngwarbe üai sribebare ngöböre aune kä jondron kukwakäre ye jökrä dikaninte kwe juta yete. Aune kä namani 26 biti ye ngwane, kukwe jökrä ükaninte kwe templo Jehovakwe ye ükatekäre.

Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye nämene rollo yebätä ye sacerdote bäri kri Hilquías yei kwani templote. Moisekwe rollo ye tikani raba ruin nie. Safán ni kukwe tikaka rei kräke, ye nikani rollo ye ngwena Josías ie aune ñäkäbare kwebätä olote. Josías niara kukwe nuani aune kä kwati krubäte te nitre ñaka nämene Jehová mike täte ye nükani gare ie. Angwane rei Josías niebare Hilquías ie: ‘Jehová tä rubun krubäte ni kräke. Blite niarabe ne kwe ni raba dre nuainne ye niedre kwe nie’. Jehová kukwe ne mikani gare meri niara kukwei niekä Huldá ie: ‘Juta Judá ye ti tuanimetre. Tikwe niaratre mikai ja ngie nuin, akwa Josías täi reire ye ngwane tikwe ñaka nuain, ñobätä ñan aune niara abokän töi bobre’.

Kukwe ye namani gare rei Josías ie angwane, niara nikani templote aune nitre nünanka Judá ye ükaninkrö kwe. Angwane, Jehovakwe Kukwe Biani Nuaindre yebätä ñäkäbare kwe ja dibiti nitre olote. Josías aune nitre nünanka Judá ye käkwe Ngöbö mikai täte ja brukwä tätebiti käbämikani kwetre.

Kä kwati krubäte te nitre nünanka kä Judá yekänti ye ñaka nämene Pascua  ye sribere. Akwa Josías ñäkäbare Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre yebätä angwane Pascua ye sribedre kä kwatire kwatire te nie nämene kukwe yebätä, aisete niebare kwe juta yei: ‘Nikwe fiesta Pascua nuain Jehovai’. Ye bitikäre, Josías kukwe biani nuaindre ne kwe jondron nire sribedre krubäte kukwadre aune nitre tädre kantaka templote. Angwane, niaratre Pascua ye käi ngwani juto jabätä aune ye bitikäre Fiesta Ban te Levadura ñaka nämene ye käi ngwani juto kwetre jabätä köbö kükü te. Samuel nämene nire ye ngwane fiesta Pascua ye nuain nämene akwa niara krütani ye ngwane ñaka nuain namani. Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye Josías nämene tarere erametre. ¿Aune kukwe Ngöbökwe ye tuin ño mäi? ¿Mä tö kukwe mikai gare jai Jehovabätä arato?

“Mä kukwei ye ñotra kwrere ti ngoto kräke aune kä trä kwrere ji tikwe ye kräke” (Salmo 119:105).