Monsotre kia, nitre Ngöbö kukwei niekä aune nitre reire käkwe tödekani kwatibe Jehovai yebätä nibike kukwe mike gare jai sección nekänti. Kä Siria yekänti, monso chi merire israelita tö ngwani ni Jehová kukwei niekä ye raba Naamán miketa räre yei. Ni Ngöbö kukwei niekä Eliseo ye Jehová raba kriemike nitre rükä yebätä ie tö ngwani kwatibe kwe. Sacerdote bäri kri Jehoiadá ja nire kwe mikani kukwe kri te monso chi Jehoás mikakäre kwäre mölöi Atalía töi blo krubäte yebätä. Jehovakwe Jerusalén mikai kwäre yei rei Ezequías tö ngwani aune ñaka ja ngwani di nekä kwe nitre rükä asirio niara rä ötani ye ngwane. Jondron üai ngwarbe sribebare mikakäre ngöböre jai ye rei Josías käkwe juani ngwarbe juta yete, templo ükaninte ta kwe aune nitre dimikaninta kwe Jehová miketa täte bobukäreta.