Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kena sección 9

Kukwe kena sección 9

Monsotre kia, nitre Ngöbö kukwei niekä aune nitre reire käkwe tödekani kwatibe Jehovai yebätä nibike kukwe mike gare jai sección nekänti. Kä Siria yekänti, monso chi merire israelita tö ngwani ni Jehová kukwei niekä ye raba Naamán miketa räre yei. Ni Ngöbö kukwei niekä Eliseo ye Jehová raba kriemike nitre rükä yebätä ie tö ngwani kwatibe kwe. Sacerdote bäri kri Jehoiadá ja nire kwe mikani kukwe kri te monso chi Jehoás mikakäre kwäre mölöi Atalía töi blo krubäte yebätä. Jehovakwe Jerusalén mikai kwäre yei rei Ezequías tö ngwani aune ñaka ja ngwani di nekä kwe nitre rükä asirio niara rä ötani ye ngwane. Jondron üai ngwarbe sribebare mikakäre ngöböre jai ye rei Josías käkwe juani ngwarbe juta yete, templo ükaninte ta kwe aune nitre dimikaninta kwe Jehová miketa täte bobukäreta.

SECCIÓN NEBÄTÄ

KUKWE JA TÖTIKARA 51

Ni rükä dite aune monso chi merire

Monso chi merire israelita blitabare Jehová dite krubäte yebätä meri kräke niara nämene sribire yebe. Ye köböire, jondron ñan tuabare namani bare.

KUKWE JA TÖTIKARA 52

Mädä aune karo ñukwäre rükäre Jehovakwe

Ni Eliseo dimikaka yei, ¿ñokänti nükani gare nitre rükä nämene bäri kwati krubäte niaratre yekri, nitre ja mikaka niaratre rüere ye ngwä?

KUKWE JA TÖTIKARA 53

Jehoiadá ñaka kä jürä ngwani jabätä

Sacerdote ja ngwanka metre ye käkwe ja tuani reina töi blo yebe.

KUKWE JA TÖTIKARA 54

Jehovakwe Jonás ngübabare bätärekä

¿Ñobätä gwa kri käkwe ni Ngöbö kukwei niekä ñaninkä? ¿Namaninte ño kwäre? ¿Jehovakwe kukwe meden meden driebare ja töi kräke Jonás ie?

KUKWE JA TÖTIKARA 55

Ángel Jehovakwe Ezequías kriemikani

Nitre ja mikaka Judá rüere ye namani niere Jehovakwe ñaka juta kwe kriemikai, akwa niaratre nämene ja ngökö akwle.

KUKWE JA TÖTIKARA 56

Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye Josías nämene tarere

Kä nämene kwä kwä Josías yebiti angwane namani reire Judá aune nitre dimikani kwe Jehová miketa täte bobukäre.