Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 48

Meri kän muko krütani ye monsoi mikaninta nire

Meri kän muko krütani ye monsoi mikaninta nire

Kä nämene moren krubäte ye ngwane, Jehová niebare Elías ie: ‘Nän kä Sarepta yekänti. Yete meri kän muko krütani yekwe mrö biain mäi’. Jukwe juta yekänti, meri bobre kän muko krütani ye jutuabare Elías ie ngi ükökrö aune niarakwe ñö käräbare ie vaso kwati. Meri ye nikani ñö tuin ye ngwane, Elías niebare ie: ‘Mä raba ban bien chi tie arato’. Akwa meri ye niebare ie: ‘Ban ñaka tikwe biandre mäi. Harina aune aceite aibe tä tikwe ne kwe tikwe sribedre monso tikwe kräke aune ti kräke’. Elías niebare ie: ‘Jehová tä käbämike mäkwe ban sribedi chi ti kräke angwane, aceite aune harina ye ñaka krütai mäkän kä täi moren ye ngwane’.

Aisete meri kän muko krütani ye nikaninta gwi aune ban sribebare kwe ni Ngöbö kukwei niekä ye kräke. Kä nämene moren krubäte ye jökrä ngwane mrö nämene kwetadre meri kän muko krütani aune monso kwe yei, Jehovakwe käbämikani ye erere. Jarra te harina nämene aune jarra te aceite nämene ye ñaka tä namaninte.

Ye bitikäre kukwe tare krubäte namani bare. Meri ye monsoi namani bren krubäte angwane krütani aune niara ja di käräbare  Elías ie. Angwane monso chi nämene meri ye kisete ye Elías diani jai. Elías nikani ngwena cuartote kwin. Ye bitikäre mikani kwe jänbiti (camabiti) aune orabare kwe: ‘Jehová, mä raba ja nire bienta monso nei’. Jehovakwe jondron ñan tuabare nuainbare, ¿ye ñobätä raba ni töi mike ñan krütare raba ruin mäi? Ñobätä ñan aune kä ye ngwane, nitre nämene krüte ye ñaka nämene nüketa nire. Ne madakäre, meri kän muko krütani ye aune ngobo kwe ye ñaka ni israelita.

Monso chi ye jatani murie jäke aune namaninta nire. Elías niebare meri kän muko krütani yei: ‘¡Mike ñärärä! Monso mäkwe tä nire’. Ye käi namani juto krubäte meri yebätä aune niebare kwe Elías ie: ‘Matarebrä nibira gare tie, mä abokän ni Ngöbö mikaka täte. Mätä dre niere ye kite Jehovakri, ye medenbätä käre tä nemen bare’.

“Nukwä kwerbo tä nüne ño, ye mika ñäräre munkwe. [...] tä nura nökö ñakare, tä ngwä ötö ñakare, ju ñakare kwe mrö ükakrä jakrä, akwa Ngöböta mrö bien kwetadre ietre. ¡Mun abko bäri ütiäte nukwä kräke, se abko mun Rün käkwe ñan mrö biandre munye ya amarebti munta töbike krübäte dikaro se!” (Lucas 12:24).