Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 49

Reina töi blo krubäte mikani ja ngie nuin

Reina töi blo krubäte mikani ja ngie nuin

Acab nämene ventanante ju gobrankäre kwe yete kä Jezreel yekänti, kä uva nökara Nabotkwe ye nämene tuin ie. Acab tö namani kä yei aune tö namani kökai ie. Akwa Nabot ñaka kä ye rürübäinbare ie ñobätä ñan aune nitre rüne käkwe kä kwe biani ye ñaka rürübäindre ye nie nämene Kukwe Biani Nuaindre Jehovakwe yebätä. Nabot kukwe metre nuainbare. ¿Nabot kukwe nuainbare ye Acab mikani ütiäte jai? Ñakare. Acab namani rubun krubäte. Niara namani rubun krubäte yebätä ñaka namani kämikekä cuartote ñaka tö namani mrödi.

Acab muko ye abokän reina Jezabel töi blo krubäte. Jezabel niebare ie: ‘Mä abokän tä reire Israel, aisete mä tö drei ye jökrä raba nemen mäkwe. Tikwe kä ye diain aune tikwe biain mäi’. Jezabel tärä tikani nitre umbre juta yete yei. Nabot ñäkäbare Ngöbö rüere nitre umbre käkwe niedre aune biti niara täkädre jäbiti murie ketakäre Jezabel niebare tärä yebätä. Jezabel dre ribebare ye jökrä nitre umbre käkwe nuainbare. Ye bitikäre, niebare kwe Acab ie: ‘Nabot tä ngwakare. Mä raba kä uva nökara kwe ye den jai’.

Nabot ni ñaka ja mike ngite ye ñan aibe murie ketani Jezabelkwe. Nitre kwati krubäte nämene Jehová tarere ye niarakwe murie ketani arato. Jezabel nämene jondron ngwarbe sribebare ngöböre ye mike täte aune nämene kukwe mada mada blo nuainne arato. Akwa kukwe jökrä blo ye nämene tuin Jehovai. ¿Jehovakwe dre nuainbare Jezabel yebätä?

Acab krütani ye bitikäre, kä nikani ruäre ta, ngobo kwe Jehoram namani gobrane täte. Angwane Jehovakwe ni kädeka nämene Jehú ye juani ne kwe rabadre Jezabel aune mräkätre kwe ye mike ja ngie nuin.

Jehú nikani karo kwe yete aune nikani kä Jezreel kokwäre, Jezabel nämene nüne yekänti. Jehoram nikani karo kwe yete ja tuakäre Jehú ben arato. Ngätänintre jabe ye ngwane, Jehoram ngwantaribare ie: ‘¿Nita jäme jabe ya?’. Jehú niebare: ‘Mä meye Jezabel täi jankunu kukwe blo nuainne angwane, ni ñaka täi jäme jabe’. Angwane  Jehoram karo kwe ye kwitaninte nänkäreta ja jiebiti, akwa Jehú buko kwe yebiti niara täkäni aune murie ketani kwe.

Ye bitikäre, Jehú nikani ju gobrankäre Jezabel ie yete. Jehú nikani ye namani gare Jezabel ie angwane ja jükani kwe, ja dokwä drüen ükaninte kwin kwe aune namani niara ngübare ventanante kwin. Jehú nükani ye ngwane, Jezabel köbö kwin niebare rubune ie. Nitre sribikä kwe nämene niara ken yei Jehú niebare: ‘¡Kite timo!’. Nitre ye käkwe niara kitani ventanante ta nikani ngitiekä tibien aune murie neketani.

Ye bitikäre, Acab monsoitre 70 ye Jehú käkwe murie ketani aune Baal mika nämene täte ye dianinkä kwe juta yekänti. Jehová ie jondron jökrä gare aune nire tä kukwe blo nuainne ye niara tä mike ja ngie nuin kätä nüke ye näre te, ¿ñan ererea?

“Jondron biani ni madai abokän ie ni töta nemen krubäte ja kräke, angwane kukwe kwin ñaka rabai nikwe” (Proverbios 20:21).