Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 33

Rut aune Noemí

Rut aune Noemí

Bati mrö nika namani kä Israel yekänti. Yebätä, meri israelita kädeka nämene Noemí nikani muko kwe aune monsotre nibu kwe yebe nüne kä Moab yekänti. Ye bitikäre, Noemí muko ye krütani. Monsotre kwe ja mikani gure meritre moabita ben, Rut aune Orpá. Ja känenkäre kukwe tare namani bare, monsotre Noemikwe ye krütani arato.

Mrö nika ñaka namanina Israel, namani gare Noemí ie angwane, ja töi mikani kwe nikenta juta kwe yekänti. Rut aune Orpá nikani ben, akwa ji ngrabare Noemí niebare ietre: ‘Mun nämene ti ngobo ngübare kwin aune mun namani kwin ti jüdere. Munkwe ja mäkädreteta ie ti tö. Mun nänta ja gwirete kä Moab yekänti’. Meritre yekwe niebare ie: ‘Mä tare krubäte nunkwe, nun ñaka tö mä tuainmetre kaibe’. Niaratre rikadreta ja käite Noemí namani niere jankunu ietre. Mrä mada, Orpá nikaninta ja käite, akwa Rut ja mikaninte. Noemí niebare Rut ie: ‘Orpá nikirata ja käite aune ngöbö keta kabre mikakäre täte. Nänta ben’. Akwa Rut niebare ie: ‘Ti ñaka mä tuainmetre. Juta mäkwe ye rabai juta tikwe aune Ngöbö mäkwe ye rabai Ngöbö tikwe’. ¿Rut kukwe ye niebare ngwane ja namani ruin ño Noemí ie raba ruin mäi?

Cebada öta jatani krire ye ngwane Rut aune Noemí nükaninta Israel. Bati, Rut nikani cebada bäi ükökrö tire Boazkwe yete, niara abokän Rahab ngobo. Rut ye abokän meri moabita käkwe ja ngwani metre Noemí ie aune ja mikaninte nüne kwe ben ye Boaz kukwe nuabare. Boaz niebare nitre sribikä kwe yei niaratre rabadre cebada ngwä miketa bäri ne kwe Rut rabadre ükökrö jai.

 Köbö yete deu, Noemí ngwantaribare Rut ie: ‘¿Tire nirekwe te mäkwe sribini matare?’. Rut niebare ie: ‘Tire Boazkwe yete’. Noemí niebare ie: ‘Boaz ye abokän ti muko mräkäreta. Mäkwe sribi jankunu tire kwe yete meritre bati bati mada yebe. Yete mä tädi kwin’.

Rut namani sribire jankunu tire Boazkwe yete nememe cebada ötani jökrä ye ngwane. Rut ye abokän meri töi kwin aune sribikä baliente ye nükani gare Boaz ie. Kä ye ngwane, ni brare iti nämene krüte aune monsoi ñaka nämene nemen jire ye ngwane, ni ye mräkä nämene ja mäkete meri kän brare nämene krüte yebe. Aisete Boaz ja mäkäninte Rut ben. Niaratre yekwe monso namani ye kädekani kwetre Obed. Ja känenkäre, Obed namani rei David ruaire. Ja ketamuko Noemikwe yebätä kä namani juto krubäte. Nitre ye namani niere ie: ‘Käne, Jehovakwe Rut biani mäi, niara tä ja ngwen kwin mäbe. Aune matare mä bräi nibira. Yebätä ani Jehová käikitekä’.

“Ja ketamuko tärä abokän raba ja ngwen bäri metre ni eteba yebiti ta” (Proverbios 18:24).