Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 30

Rahab nitre kä tuabitikä ükani

Rahab nitre kä tuabitikä ükani

Nitre Israel kä tuabitikä ye namani juta Jericó yete aune namanintre meri kädeka nämene Rahab ye gwirete. Ye namani gare rei Jericó ie ngwane, nitre rükä juani kwe Rahab gwirete. Rahab nitre kä tuabitikä nibu ye ükani ju dokwäte kwin aune nitre rükä ye rikadre kä madakänti nitre ye känene niebare kwe ietre. Angwane Rahab niebare nitre kä tuabitikä yei: ‘Tibike mun dimike ñobätä ñan aune Jehová tä munbe aune kä ne rabai munkwe ye gare tie. Munkwe ti mräkätre ye mikai kwäre ye käbämike tie’.

Nitre kä tuabitikä yekwe niebare Rahab ie: ‘Nun bike käbämike mäi mäkwe kö tain mäkäi ventanante jai angwane nitre täi gwi mäbe yebätä kukwe tare ñaka rabai bare jire. Ye köböire mä mräkätre rabaite nire’.

Rahabkwe nitre kä tuabitikä ye dimikani niken mento Jericó bäre, ju kwe yete ventana nämene yete kö mäkäni kwe ne kwe niaratre rabadre niken timo kö yebätä. Nitre kä tuabitikä yekwe ja ükani köbö köbömä te kä tokwäte jämi nikenta Josué känti ye känenkri. Ye bitikäre, nitre Israel nikani ñö Jordán yete ta aune ja mikani juto kwetre kä ye diankäre jai.  Jericó ye abokän juta kena diandi kwetre jai. Jehovakwe ribebare niaratre rabadre näin juta ye bäre ta batibe köbö kwatire kwatire. Ye nuainbare kwetre köbö ti te. Köbö kükü yete nänbare kwetre juta ye bäre ta bä kükü jire. Ye bitikäre, sacerdote trompeta ngö mikani aune nitre rükä Israel käkwe ngwänänkäbare ja dibiti. Angwane ki nämene mikani juta yebiti ye ngidianinte. Ju Rahabkwe ye nämene ki yebiti kwin akwa ñaka nikani tibien. Rahab aune mräkätre kwe ye namaninte nire, ñobätä ñan aune niara tö ngwani Jehovai.

“Meri iti [...] kädian nämane Rahab käkwe jändrän kuin nuenbare krörö abtä ngite ñakare mda Ngöbökwe niebare: Nitre israelita nikani kä tuenbti tiebe juta Jericó känti angwane, Rahab käkwe kä biani ietre ja gwiriete, abti die mikani kwe ngitieta tiebe ji mdabti” (Santiago 2:25).