Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 32

Ni mada kädekani ji ngwankäre aune meri nibubätä kä jürä ñaka

Ni mada kädekani ji ngwankäre aune meri nibubätä kä jürä ñaka

Josué juta Jehovakwe jie ngwani kä kwati krubäte te aune kä namani 110 biti ye ngwane krütani. Josué nämene nire ye ngwane nitre Israel Jehová mikani täte. Akwa, Josué krütani angwane niaratre namani jondron ngwarbe üai sribebare ngöböre mike täte nitre Canaán nämene nuainne erere. Nitre Israel ñaka namani Jehová kukwei mike täte jankunu ye ngwane, rei Canaán kädeka nämene Jabín tuanimetre kwe kukwe tare nuainne nitre yebätä. Angwane juta ye ja di ribebare Jehovai. Aisete, Jehovakwe Barac kädekani niaratre jie ngwankäre. Niarakwe nitre ye dimikadre Jehová miketa täte bobukäreta.

Meri Ngöbö kukwei niekä Débora käkwe Barac kärä manabare ne kwe Jehovakwe kukwe niebare ye mikakäre gare ie: ‘Ñö Cisón yekänti nän nitre rükä 10,000 ben, rükäre nitre rükä Jabinkwe yebe. Yete mäkwe Sísara nitre rükä jie ngwanka ye ganaindi’. Barac niebare Débora ie: ‘Mä näin tibe angwane, ti näin’. Débora niebare ie: ‘Ti näin mäbe, akwa mä ñan aikwe Sísara murie ketai. Meri iti käkwe niara murie ketai nieba Jehovakwe’.

Débora nikani ngutuä Tabor yekänti Barac aune nitre rükä kwe ben ja mikakäre juto rü ye kräke. Ye namani gare Sísara ie angwane, karo rükäre bätä nitre rükä kwe ye ükaninkrö kwe kä kiare yekänti. Débora niebare Barac ie: ‘Matare Jehová ja di biandi mäi rü ye ganainkäre’. Angwane Barac aune  nitre rükä kwe 10,000 nämene ngutuäbiti ye nikani nemen ngösöri rükäre nitre kwati krubäte rükä Sisarakwe yebe.

Ye bitikäre, Jehovakwe ñö Cisón ye mikani nen kri aune niabare jate, karo rükäre Sisarakwe ye neketaninkä dobrote. Sísara nankwani timo karo kwe yete aune nikani betekä mentokwäre. Barac bätä nitre rükä kwe ye käkwe nitre rükä Sisarakwe ganainbare, akwa Sísara ngitiani aune ja ükani kwe meri kädeka nämene Jael gwirete. Meri yekwe leche biani ie ñadre aune kütü kitani kwebiti. Ni rükä ye nikani kübien ñobätä ñan aune nämene nainte krubäte. Angwane Jael nikani tiebe nemen känti, krimana jondron nire kwata sribebare jure ye kräke yebiti däkäninte kwe dokwäte aune murie ketani kwe.

Ye bitikäre, Barac nükani Sísara ye känenentari. Jael nämene jondron nire kwata sribebare jure yete jatani küken käkwe niebare ie: ‘Näin gwä, mätä ni känenentari ye tibike mike tuare mäi’. Barac nikani jondron nire kwata sribere yete ngwane Sísara nämene ngwakare tibien jutuabare ie. Angwane, Barac bätä Débora kansion keteiti kantaibare Jehová käikitakakäre, ñobätä ñan aune niarakwe ja di biani ietre rüe ye ganainkäre. Kä 40 te nitre Israel nünanbare jäme.

“Meritre tä kukwe kwin mike gare ye abokän nitre rükä kwati krubäte erere” (Salmo 68:11).