Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

Kukwe kena sección 6

Kukwe kena sección 6

Mrä mada nitre Israel namani Kä Käbämikani ietre yekänti aune tabernáculo ye namani Ngöbö metre mikakäre täte. Ngöbökwe Kukwe Biani Nuaindre ye nitre sacerdote nämene driere aune nitre kukwe ükatekä ye nämene juta ye jie ngwen. Ni iti tä kukwe den nuaindre jai aune tä ja ngwen ño ye raba nitre mada töi mike kwin o blo ye rabai gare nie sección nekänti. Nitre Israel ye itire itire rabadre ja ngwen kwin Jehovai aune nitre mada mada ie. Débora, Noemí, Josué, Ana, Jefté ngängän aune Samuel ja ngwani kwin ye matabare ño nitre madabätä ye mä raba mike gare. Rahab, Rut, Jael aune nitre Gabaón niaratre ñaka Israel akwa niaratre ja mikani nitre Israel yekri, ñobätä ñan aune Ngöbö nämene juta yebe ye nämene gare ietre, kukwe nuainbare kwetre ye matabare ño nitre madabätä ye mä raba mike gare arato.

SECCIÓN NEBÄTÄ

KUKWE JA TÖTIKARA 29

Jehovakwe Josué dianinkä

Ngöbökwe kukwe niebare Josué ie ye raba ni dimike arato.

KUKWE JA TÖTIKARA 30

Rahab nitre kä tuabitikä ükani

Ki Jericó ngidianinte. Akwa ju Rahabkwe nämene sribebare kibiti kwin akwa ñaka ngidianinte.

KUKWE JA TÖTIKARA 31

Josué aune nitre Gabaón

Josué niebare orasionte Ngöböi, ñänä rabadre kwekebe. ¿Ngöbökwe niara kukwei nuani?

KUKWE JA TÖTIKARA 32

Ni mada kädekani ji ngwankäre aune meri nibubätä kä jürä ñaka

Josué krütani aune nitre Israel namani jondron ngwarbe sribebare mike ngöböre jai. Ye köböite kukwe kri namani niaratre kisete, akwa Barac ni kukwe ükatekä, meri Ngöbö kukwei niekä Débora aune Jael krimana yebiti niaratre dimikani.

KUKWE JA TÖTIKARA 33

Rut aune Noemí

Meri nibu kän brare krütani tä näinta kä Israel kokwäre. Meri iti abokän, Rut, niara nikani sribire tirete, yete namani gare Boaz ie.

KUKWE JA TÖTIKARA 34

Gedeón nitre Madián ganainbare

Nitre Israel ja di ribebare Jehovai ñobätä ñan aune nitre Madián nämene ngwen ja tare nike krubäte. ¿Nitre rükä Gedeonkwe braibe ye käkwe nitre rükä 135,000 niaratre rüere ye ganainbare ño?

KUKWE JA TÖTIKARA 35

Ana monso ribebare Jehovai

Elqaná nikani Ana, Peniná aune monsotre kia kwetre ngwena tabernáculo kä Siló yekänti Jehová mikakäre täte. Yete Ana monso ribebare Jehovai. Kä jämi niken kwati ta ye känenkri, Samuel därebare.

KUKWE JA TÖTIKARA 36

Jefté kukwe käbämikani

¿Jefté dre käbämikani? ¿Ñobätä kukwe ye käbämikani kwe? ¿Jefté ngängän yei ja namani ruin ño rünkwe kukwe käbämikani namani gare ie ye ngwane?

KUKWE JA TÖTIKARA 37

Jehová blitabare Samuel ben

Elí ni sacerdote bäri kri ye monsoitre nämene sacerdotere tabernáculo yete. Ngöbökwe kukwe biani nuaindre ye niaratre ñaka nämene mike täte. Monso bati Samuel ñaka nämene ja ngwen ye erere aune bati deu Jehová blitabare ben.

KUKWE JA TÖTIKARA 38

Jehová ja di biani Sansón ie

Ngöbökwe ja di biani Sansón ie ne kwe rabadre rüre nitre filisteo yebe, akwa niara ñaka kukwe kwin diani nuaindre jai angwane, nitre filisteo käkwe niara kani ngite.