Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 27

Ja mikani kwetre Jehová rüere

Ja mikani kwetre Jehová rüere

Kä nikani ta ye bitikäre, nitre Israel nämene kä ngwarbe nötare yete ngwane, Coré, Datán, Abiram aune nitre mada 250 ja mikani Moisés rüere. Niebare kwetre: ‘¡Nun nibira nainte mun käne! ¿Ñobätä mä aibe rabadre nun jie ngwen? ¿Aune ñobätä Aarón aibe rabadre sacerdote bäri kri? Jehová ñan tä mä aune Aarón aibe ben, ñakare aune tä nun jökrä ben arato’. Kukwe niebare kwetre ye ñaka namani kwin Jehová kräke. Nitre ye nämene ja mike niara rüere namani tuin ie.

Coré aune nitre ja mikaka niarakri yei Moisés kukwe ne niebare: ‘Jetebe mun jata tabernáculo nekänti aune mun jata jondron rä mane ye ngwena jondron ngwä ye kwati kukwara. Jehovakwe nire dianinkä ye mikai gare kwe nie’.

Jetebe se kwrere, Coré aune nitre 250 käkwe ja ükaninkrö tabernáculo yekänti Moisés ben. Yete niaratre namani jondron rä mane ye kukwe ni sacerdote ye kwrere. Angwane Jehová niebare Moisés aune Aarón ie: ‘Kämikekä Coré aune nitre ja mikaka niarakri yebätä’.

Coré janamene Moisés känti tabernáculo yete, akwa Datán, Abiram aune mräkätre kwe ye ñaka ja töi mikani niken. Jehová niebare nitre Israel ie: ‘Coré, Datán aune Abiram jondron nire kwata sribebare jure jai yebätä kämikekä’. Nitre Israel kämikaninkä jötrö ngwarbe. Datán,  Abiram aune mräkätre kwe ye namani nünaninkä jondron nire kwata sribebare jure kwetre jai ye ken. Batibe, kä tibien ngetrani aune nitre töi käme ye jökrä ñaninkä kwe. Aune tabernáculo yekänti, ñukwä jutra kä kwinbiti jatani aune Coré bätä nitre 250 ye ganinte kwe.

Ye bitikäre, Jehová niebare Moisés ie: ‘Nitre tä dianinkä mräkätre kwe jie ngwankäre ye itire itire jatadre mökän kwe ngwena. Niaratre itire itire ji ngwanka ye mäkwe kä tika mökän kwetre yebätä. Akwa ni Leví mräkätre jie ngwanka ye mökänbätä, mäkwe Aarón kä tika. Mökän ye jökrä mäkwe mika tabernáculo yete. Nire diainkä tikwe ye abokän mökän kwe blü rabaikä’.

Jetebe se kwrere, Moisés mökän jökrä ye dianinkä aune mikani tuare kwe nitre itire itire ji ngwanka mräkätre käne yei. Mökän Aaronkwe ye blü namani aune almendra ngwä tain nämenebätä. Kukwe yebiti Jehovakwe mikani gare metre niarakwe Aarón dianinkä ne kwe rabadre sacerdote bäri kri.

“Nitre mun jie ngwianka ye kukwei mika täte munkwe amne dre dre nuemna kwetre munye, yebtä abko munkwe ñan kukwei kita temen” (Hebreos 13:17).