Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 26

Nitre 12 kä tuabitikä

Nitre 12 kä tuabitikä

Nitre Israel kämikaninkä ngutuä Sinaí yekänti. Nänbare kwetre kä ngwarbe nötare kä Parán yete nemen kä kädeka nämene Cadés yekänti. Yete Jehová niebare Moisés ie: ‘Nitre brare juen 12, nitre mräkätre jie ngwanka ye itire itire juen ne kwe rikadre kä Canaán ye tuinbiti kä ye abokän tikwe biandi nitre Israel ie’. Aisete Moisés nitre brare 12 dianinkä aune niebare kwe ietre: ‘Mun nän Canaán aune kä ye kwin nura nökara o ñakare ye munkwe mika ñärärä. Nitre nünanka yete ye dite o ñakare aune tätre nüne jondron nire kwata sribebare jure yete o tätre nüne juta krikri yete ye munkwe mika gare kwin jai arato’. Nitre kä tuabitikä 12 ye nikani Canaán, nitre ye ngätäite Josué aune Caleb nikani.

Köbö nikani 40 ta ye bitikäre nitre kä tuabitikä nükaninta. Niaratre nükani higo, granada aune uva ngwena aune kukwe ne mikani gare kwetre: ‘Kä Canaán ye kwin krubäte, nitre nünanka yete ye dite krubäte aune juta tä ketaninkä ki mente kwin yebiti’. Caleb niebare: ‘¡Ni raba niaratre ganainne! Brän gwäune’. ¿Ñobätä Caleb kukwe ye niebare gare mäi? Ñobätä ñan aune niara aune Josué nämene tö ngwen Jehovai. Akwa nitre kä tuabitikä ni jätä yekwe niebare: ‘Ni ñaka raba niken. Nitre ye abokän nemen diore kwin. Niaratre yebätä ni abokän tröda ye kwrere’.

Nitre Israel di nianinkä, namanintre blite ngwarbe aune namanintre niere: ‘Ani ni mada denkä ni jie ngwankäre aune bränta Egipto. ¿Drekäre ni rikadre Canaán? ¿Ne kwe ni kämikadre?’. Josué aune Caleb niebare: ‘Bäri kwin ani  Jehová kukwei mike täte. Niarakwe ni kriemikai. Ñan kä jürä ngwan jabätä’. Akwa nitre Israel ñaka niaratre kukwei mikani täte. Ñakare aune tö namani Josué aune Caleb murie ketai.

¿Jehovakwe dre nuainbare? Niebare kwe Moisés ie: ‘Tikwe jondron kwin keta kabre nuainbarera nitre Israel kräke akwa niaratre ñaka ti kukwei mike täte. Aisete tibike niaratre tuenmetre kä 40 te kä ngwarbe nötare nete nememe niaratre krütadre ye ngwane. Niaratre monsoi aune Josué bätä Caleb ye aibe käkwe nünain kä käbämikani tikwe nitre Israel ie yete’.

“¡Se ñobtä munta tödeke ñakare dikaro Ngöböbti amarebti mun nibi nekwetekä krübäte dikaro ja jiebti ye!” (Mateo 8:26).