Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 23

Kukwe käbämikani kwetre Jehovai

Kukwe käbämikani kwetre Jehovai

Sö nikani krobu ta nitre Israel kämikaninkä Egipto ye bitikäre, namanintre ngutuä Sinaí yekänti aune namani nünentubu yete. Angwane Jehovakwe ribebare Moisés ie niara rabadre niken ngutuä yebiti kwin aune niebare kwe ie: ‘Tikwe nitre Israel mikani kwäre. Niaratre ti kukwei mikai täte aune kukwe keta kabre biain nuaindre tikwe ye mikai täte kwetre angwane, niaratre rabai juta jeñe tikwe’. Moisés nämene ngutuäbiti nükaninta ye ngwane Jehová kukwe niebare ie ye mikani gare kwe nitre Israel yei. ¿Niaratre dre niebare? Niebare kwetre: ‘Jehovakwe dre dre ribedi nuaindre nunye ye jökrä nunkwe nuaindi’.

Ye bitikäre, Moisés nikaninta bobukäre ngutuäbiti kwin. Yete Jehová niebare ie: ‘Köbö rikai köbömä ta yete tikwe blitai juta yebe. Mäkwe nie nitre ie niaratre ñaka rabadre niken ngutuä Sinaí yekänti’. Moisés nükaninta ye ngwane niebare kwe nitre Israel ie niaratre rabadre ja mike juto Jehová kukwei nuakäre.

Köbö köbömä ye bitikäre, mräträ namani ngitiekä aune muta namani iko krubäte ngutuäbiti ye nitre Israel käkwe tuani. Arato unsuli ngö namani krubäte aune nibi krotu ngö namani. Ye bitikäre, Jehová namani ñukwä jutra yete ngutuä yebiti kwin. Nitre Israel yebätä kä jürä namani krubäte. Ngutuä ye jökrä namani ngübüre aune namani ngrenkä krubäte. Nibi krotu ngö ye namani ruin bäri kri. Angwane Jehovakwe niebare: ‘Ti Jehová. Munkwe ñaka ngöbö mada mada mika täte’.

Moisés nikaninta mada bati ngutuä yebiti aune Jehovakwe kukwe keta kabre biani nuaindre juta ye kräke niarai. Kukwe keta kabre biani kwe nuaindre, yekänti juta ye käkwe niara mikadre täte ño aune ja ngwandre ño kwetre ye nämene mike gare. Moisés kukwe ye tikani aune biti ñäkäbare kwebätä nitre Israel ie. Niaratre käbämikani: ‘Jehovata dre dre ribere nunye ye jökrä nunkwe nuaindi’. Niaratre kukwe käbämikani Ngöböi, akwa ¿ye erere nuainbare kwetre?

“‘Mäkwe Jehová Ngöbö mäkwe taredre ja brukwä tätebiti, ja nire tätebiti aune ja töi tätebiti’” (Mateo 22:37TNM).