Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 24

Kukwe käbämikani kwetre ye ñaka mikani nemen bare kwetre

Kukwe käbämikani kwetre ye ñaka mikani nemen bare kwetre

Jehová niebare Moisés ie: ‘Jakwre tikänti ngutuäbiti nete. Kukwe keta kabre tibike bien nuaindre ye tibike tike jäbätä aune tikwe biain mäi’. Moisés nikani ngutuäbiti aune namani yete köbö 40 te rare aune dibire. Jehovakwe Kukwe Keta Jätä Biani ye tikani kwe jä kwatare kububätä aune biani kwe Moisés ie.

Kä nikani braibe ta angwane, nitre Israel namani nütüre Moisés niaratre tuanimetre. Ye medenbätä, niebare kwetre Aarón ie: ‘¡Ni iti käkwe nun jie ngwandre ie nun tö. Ngöbö sribere nun kräke!’. Aarón niebare ietre: ‘Oro tärä munkwe angwane mun jata ngwena tie’. Angwane, niarakwe oro ye dükaninte ne kwe rabadre nibi ngäbä ye kwrere. Nitre niebare: ‘¡Nibi ngäbä ne ngöbö nikwe, käkwe ni dianinkä kä Egipto yekänti!’. Niaratre fiesta nuainbare aune nibi ngäbä sribebare orore ye mikani ngöböre kwetre jai. ¿Ye namani blo ya? Jän, ñobätä ñan aune juta ye käkwe käbämikani niaratre Jehová aibe mikai täte. Akwa, kukwe käbämikani kwetre ye ñaka namani mike täte.

 Dre nämene nemen bare ye jutuabare Jehovai aune niebare kwe Moisés ie: ‘Nänta nitre Israel känti, ñobätä ñan aune niaratre ñaka tä ti mike täte. Tätre ngöbö ngwarbe mike täte’. Moisés nämene ngutuäbiti kwin jataninta motokwäre jä kwatare kubu nämene kisete yebe.

Moisés jatani nökrö bäri nitre nämene nünentubu ye ken angwane, nitre nämene kantare ye kukwei juruabare ie. Nükani yete angwane, nitre nämene bailare aune nibi ngäbä ye mike ngöböre jai. Moisés namani rubun krubäte, yebätä jä kwatare kubu ye kitani tibien kwe aune nötaninbätä jökrä. Jötrö ngwarbe jondron sribebare ye juani ngwarbe kwe aune ngwantaribare kwe Aarón ie: ‘¿Juta ne käkwe dre nuainbare mäbätä abokän köböite mäkwe kukwe blo ne nuainbare?’. Aarón niebare ie: ‘Mä ñaka raba rubun, niaratre tä ja ngwen ño ye gare mäi. Niaratre törbaba ngöbö ie, aisete tikwe oro kitaba ñukwäte aune nibi ngäbä ne rababa’. Aarón ñaka ye nuaindre näre. Moisés nikaninta mada bati ngutuäbiti aune Jehovakwe ngite juandre ta nitre yebiti ye ribebare kwe ie.

Nitre Israel meden tö nämene Jehová mikai täte yebiti ngite juani ta kwe. Niaratre Jehová aune Moisés kukwei mikadre täte ye ütiäte krubäte, ¿ñan ererea?

“Mäkwe ja kukwei kitadrekä käre Ngöböi angwane, mäkwe ñaka kä juan raire ta nuainkäre, ñobätä ñan aune nire kätä ja ngwen töi ñakare ye ñaka tuin kwin ie. Kukwe medenbätä mäkwe ja kukwei kitaka, ye mäkwe nuain” (Eclesiastés 5:4).