Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 21

Kukwe tare keta jätä

Kukwe tare keta jätä

Moisés ñaka faraón tuaita käbämikani kwe ie. Akwa jämi nikenta ye känenkri niebare kwe ie: ‘Kä ruäre deu monsotre mubai ye jökrä murie ketai kä Egipto nekänti, faraón ngobo aune nitre klabore ye ngobo mubai arato’.

Jehová niebare nitre Israel ie: ‘Munkwe mrö ne sribe. Oveja o cabra ngäbä abokänbiti kä kwati ye munkwe kämika aune jukwe ye kräbäre munkwe därie jüante. Munkwe ngri ye kukwa ñükwäte aune kweta ban ñaka mritani jondron mada yebe. Mun tädre juto biare nänkäre, ja ngwäkitani aune sandalia kitani ja ngotobätä. Köbö deu nete tikwe mun mikai kwäre’. Nitre Israel yebätä kä namani juto krubäte, ¿ñan ererea?

Kä ruäre deu, ángel Jehovakwe janamene ju kwatire kwatire te kä Egipto yete. Jukwe meden kräbäre däri ñaka nämene mikani yekänti monso mubai murie ketani. Akwa, ju meden känti däri nämene jüaninte yete ángel ñaka monso murie ketani jire. Nitre ja mräkäre kä Egipto yekänti, nitre bobre aune nitre jondron bökäne, ye jökrä kän monso mubai murie ketani. Akwa, nitre Israel ye monsoitre ñaka murie ketani jire iti.

Faraón ngobo mubai ye murie ketani arato. Ye namani tare krubäte faraón ie yebätä niebare kwe Moisés aune Aarón ie: ‘¡Mun nän mento nete! ¡Kämikekä nete aune mun nän Ngöbö munkwe mike täte! ¡Jondron nire munkwe ye ngwena aune kämikekä!’.

 Köbö yete deu sö nämene ngwen täte. Nitre Israel ja mräkäre aune nitre mada mada ji ngwanka ja ükaninte aune nikanintre mento kä Egipto yebätä. Nitre brare nämene 600,000, ne madakäre meritre aune monsotre kia brare aune merire nämene kwati krubäte. Nitre ñaka israelita ye nikani niaratre ben Jehová mikakäre täte arato. ¡Mrä mada nitre Israel namani kwäre!

Jehovakwe niaratre mikani kwäre, ye ngwankäre törö jai niaratre rabadre mrö ye arabe sribere jankunu kä kwatire kwatire te. Kädekani kwetre Pascua.

“Ma köböire ti di kri rabadre gare kä jökräbti temen, abkokäre tikwe ma mikani jreire Egipto nete, niebare Ngöbökwe Faraónye” (Romanos 9:17).