Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 19

Kukwe tare ketamä namani bare kena

Kukwe tare ketamä namani bare kena

Nitre Israel ye nämene klabore aune nitre egipcio ye namani niaratre mike sribire ja dibiti. Jehovakwe Moisés aune Aarón juani kukwe ne mike gare faraón ie: ‘Juta tikwe tuenmetre niken ti mike täte kä ngwarbe nötare yekänti’. Faraón ye nämene bike kri yebätä niebare kwe: ‘Jehová tä kukwe niere ye ñaka ütiäte ti kräke. Ti ñaka nitre Israel tuainmetre niken’. Ye bitikäre, faraón niaratre mikani sribire bäri ja dibiti. Akwa, Jehovakwe ja töi mikani kukwe ja töi kräke driere ie. ¿Dre nuainbare kwe? Kukwe tare keta jätä mikani nemen bare kwe kä Egipto yekänti. Jehová niebare Moisés ie: ‘Faraón ñaka tä ti kukwei mike täte. Dekä niara täi ñö Nilo yekänti. Nän aune mäkwe nie ie ñö jökrä rikwitai därire, ñobätä ñan aune niara ñaka tö juta tikwe tuai niken mento’. Moisekwe Jehová kukwei mikani täte aune nikani faraón känti. Aarón ñö Nilo metani mökän kwe yebiti aune ñö ye nikwitani därire ye faraonkwe tuani. Ñö ye rä namani burere krubäte aune ñaka namani ña bä bätä gwa jökrä gatani. Akwa faraón ñaka ja töi mikani nitre ye juen kä ngwarbe nötare yekänti.

 Köbö nikani köbö kükü ta ye bitikäre, Jehovakwe Moisés juaninta kukwe mike gare faraón ie: ‘Mäkwe ñaka juta tikwe tuainmetre niken angwane, kä Egipto nete gwre rabai kwati krubäte’. Faraón ñaka kukwe ye mikani täte yebätä Aarón mökän kwe ye kaninkä kwin aune juta ye jökrä te gwre namani kwati krubäte. Gwre namani ju ju te, camabiti, blato mrökäre yete. ¡Namani kä jökräbiti! Faraón niebare Moisés ie: ‘Jehovakwe kukwe tare ne diandrekä ribere ie. Aune ye bitikäre, tikwe nitre Israel tuainmetre niken’. Aisete, Jehovakwe kukwe tare ye ketaninbätä aune gwre gatani kwati krubäte ye nitre egipcio käkwe ükaninkrö jabiti. Kä rä namani kure krubäte, akwa mada bati faraón ñaka juta ye tuanimetre niken.

Ye bitikäre, Jehová niebare Moisés ie: ‘Aaronkwe dobro ye metadre mökän kwe yebiti. Nuaindi kwe angwane dobro münü ye rikwitai ngima münü ye kwrere’. Aune ye erere namani bare, ngima münü ye namani kä jökräbiti tibien abokän namani nitre därie jäke. Nitre egipcio ye ruäre namani niere faraón ie: ‘¡Kukwe tare ne kite Ngöbö köböite!’. Akwa, yebiti ta faraón ñaka nitre Israel tuanimetre niken.

“Tikwe mikai gare ietre, nengwane ti kise, ti die ye tikwe mikai gare ietre bätä ti kä Jehová ye rabai gare ietre” (Jeremías 16:21).