Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kena sección 4

Kukwe kena sección 4

Kukwe namani bare José, Job, Moisés aune nitre Israel yebätä ye nibike mike gare jai sección nekänti. Niaratre ye jökrä ja tare nikabare kri Diablu köböite. Niaratre ruäre yebätä kukwe ñaka kwin nuainbare, kitani ngite, nämene klabore aune mräkätre tare kwetre krütani drekebe käntre. Akwa Jehovakwe niaratre kriemikani kukwe keta kabrebiti. Monsotre tärä mäkwe angwane, mäkwe dimika mike nüke gare jai nitre Ngöbö mikaka täte ye ja tare nikabare krubäte, akwa käre tödekabare kwetre.

Jehová bäri dite ngöbö ngwarbe keta kabre nämene Egipto ye ngwä, ye bämikakäre kukwe tare keta jätä mikani nemen bare kwe.  Jehovakwe juta kwe kriemikani mekerabe aune ye erere tä nuainne kä nengwane arato ye mäkwe mika gare kwin ietre.

SECCIÓN NEBÄTÄ

KUKWE JA TÖTIKARA 14

Ni klabore käkwe Ngöbö mikani täte

José nämene kukwe metre nuainne akwa ja tare nikabare krubäte kwe. ¿Ñobätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 15

Jehová ñaka José käi kwitaninkä jabiti

José mräkätre ye nämene mente akwa Ngöbö nämene ben ye bämikani kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 16

¿Nire abokän Job?

Niara ja tuani kukwe tare ben akwa yebiti ta Jehová mikani täte kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 17

Moisés ja töi mikani Jehová mike täte

Moisés nämene chi ye ngwane, meye kukwe ükaninte jai niara mikakäre kwäre.

KUKWE JA TÖTIKARA 18

Kri tä jutra ngitiekä

¿Ñobätä ñukwä jutra ye ñaka kri ye kukwani?

KUKWE JA TÖTIKARA 19

Kukwe tare ketamä namani bare kena

Faraón bikabare kri yebätä ñaka ja töi mikani kwe kukwe nuäre ye den nuaindre jai aune yebätä juta kwe ja tare nikani krubäte.

KUKWE JA TÖTIKARA 20

Kukwe mada tare keta ti

¿Ñobätä kukwe tare ketamä ye ñaka ja erebe kukwe tare mada mada yebe?

KUKWE JA TÖTIKARA 21

Kukwe tare keta jätä

Kukwe tare krubäte namani bare ye köböite faraón bikaka kri ja ngwani di nekä.

KUKWE JA TÖTIKARA 22

Jondron ñan tuabare namani bare mar Rojo yete

Kukwe tare keta jätä namani bare yebätä faraón namaninte nire, akwa ¿jondron ñan tuabare namani bare mar rojo ye ngwane niara namaninte nire?