Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

Kukwe kena sección 3

Kukwe kena sección 3

Ñü Kri ye bitikäre nitre braibe käkwe Ngöbö mikani täte nieta Bibliakwe. Nitre ye ngätäite Abrahán nämene, niara namani ja ketamuko Jehovakwe nieta. ¿Ñobätä niara kädekani ja ketamuko Jehovakwe? Monsotre tärä mäkwe angwane, Jehová töita niaratre itire itire yebätä aune tö dimikai ye mäkwe mika gare ietre. Abrahán, aune nitre mada Ngöbö mikaka täte metre, Lot aune Jacob ye erere, Jehovakwe ni dimikadre ye nikwe ribedre ie töi jämebiti, niara tä kukwe käbämike ye jökrä mikai nemen bare kwe yei nikwe tö ngwandre.

SECCIÓN NEBÄTÄ

KUKWE JA TÖTIKARA 7

Ju Mente Kwin Babel

Nitre tö namani juta kri sribedi nememe kä kwinbätä. ¿Ñobätä Jehovakwe jötrö ngwarbe nitre mikani blite kukwe jene jenebiti?

KUKWE JA TÖTIKARA 8

Abrahán aune Sara Ngöbö kukwei mikani täte

Abrahán aune Sara nämene nüne Ur akwa, ¿ñobätä ja töi mikani kwetre nünankäre kä jene jene te kä Canaán yekänti?

KUKWE JA TÖTIKARA 9

¡Mrä mada monso namani kwetre!

¿Ngöbökwe kukwe käbämikani Abrahán ie ye mikani nemen bare ño kwe? ¿Monso meden köböire kukwe käbämikani Ngöbökwe ye namani bare? ¿Isaac o Ismael ye köböire?

KUKWE JA TÖTIKARA 10

Lot muko ye ngwandre törö jai

Ngöbökwe ñukwä jutra ngitiekä aune asufre ye mikani näkäin Sodoma aune Gomorra yebiti. ¿Ñobätä juta ye ganinte kwe? ¿Ñobätä nikwe Lot muko ngwandre törö jai?

KUKWE JA TÖTIKARA 11

Tödeka kwe gani

Ngöbökwe niebare Abrahán ie: ‘Monso itibe mäkwe ye mä raba bien jondron nire kukwata ye kwrere ngutuä Moria yekänti’. ¿Tödeka Abrahankwe gani ye ngwane töbikabare ño kwe?

KUKWE JA TÖTIKARA 12

Jondron nämene biandre ni madai ye namani Jacobkwe

Isaac aune Rebeca yekwe monso munkine namani kädekani Esaú aune Jacob. Esaú därebare käne yebätä jondron ütiäte nämene biandre ie. ¿Ñobätä biani kwe mrö blato kwatibebätä?

KUKWE JA TÖTIKARA 13

Jacob aune Esaú ja mäkäbareta jabe

¿Ño köböire ángel kukwe kwin niebare Jacob ie? ¿Aune ja mäkäninta ño kwe Esaú ben?