Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 6

Nitre ni kwä namaninte nire

Nitre ni kwä namaninte nire

Noé, mräkätre kwe aune jondron nire ye nikani arka teri. Jehovakwe jukwe dikani ye ngwane ñü jatani tibien. Ñü näkäni jobe tibien yebätä arka namani nakainkä ñöbiti. Bätärekä bätärekä, kä tibien ye nikani ñöte. Nitre töi blo ñaka nikani arka teri ye jökrä murie neketani. Akwa, Noé aune mräkätre yebätä kukwe tare ñaka namani bare jire, ñobätä ñan aune niaratre nämene arka teri. Niaratre Jehová mikani täte yebätä kä namani juto krubäte bätätre, ¿ye mä raba bämike ja töite?

Ñü näkäni jobe krubäte tibien köbö 40 te rare aune dibire aune ye bitikäre nimianinkä. Köbö jatani niken ta angwane ñö jatani tä nemente. Mrä mada, arka ye namani ngutuäbiti kwin. Akwa, jubäre ñö nämene ere krubäte, yebätä Noé aune mräkätre ñaka nikani jubäre bengwairebe.

Köbö jatani niken ta angwane ñö jatani bä ngrötökä. Noé aune mräkätre kwe ye nuabare arka teri kä kwati biti bäri. Angwane, Jehovakwe niebare ietre rabadre niken jubäre. ¡Jondron jökrä namani tuin mrä ietre! Jehovakwe niaratre mikani kwäre, yebätä niaratre jondron kukwani debe biankäre ie.

Jondron biani kwetre ye namani kwin Jehová kräke aune ñaka ni aune jondron tä käbiti tibien ye gaiteta jire kwe ñü kri yebiti käbämikani kwe. Kukwe käbämikani kwe ye bämikakäre mrüträ mikani kwe kena. ¿Mä tärä mrüträ ye tuin?

Ne madakäre, Noé aune mräkätre kwe rabadre monso ngübare ne kwe rabadre nüne kä jökräbiti tibien Jehová niebare ietre.

“Noé nikani rute, [...] batibe ñü jatani jobe temen, käkwe ñö mikani niren kri abko nikani nitre ye ngwena jökrä abko müre neketani ñöte” (Mateo 24:38, 39).