Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 5

Noé arka sribebare

Noé arka sribebare

Kä jatani niken ta angwane nitre namani kwati krubäte kä jökräbiti tibien. Nitre jökrä bäsi namani ja ngwen blo. Angeletre ruäre ja ngwani käme arato. Niaratre nämene nüne kä kwinbiti ye tuanimetre kwetre aune jatani kä tibienbätä. ¿Ñobätä nuainbare kwetre gare mäi? Ne kwe rabadre ni brare kä tibienbätä ye kwrere aune ja mäkädrete kwetre meritre ben.

Angeletre ye monsoi namani meritre yebe. Monsotre ye jatani nirien angwane namani dite krubäte aune namani ni mada nuainne tare. Jehová ñaka kukwe ye tuanimetre nemen bare jankunu. Aisete, ja töi mikani kwe nitre töi käme ye gainte ñü kri yebiti aune ñü näkäni jobe käbiti tibien ye käkwe kä mikani niken ñöte.

Akwa ni brare iti nämene ja ngwen kwin, ñobätä ñan aune nämene Jehová tarere. Niara kädeka nämene Noé. Niara muko nämene iti aune monso nämene nimä kwetre: Sem, Cam aune Jafet. Monsotre ye itire itire muko nämene. Noé arka sribedre Jehová niebare ie, ye abokän kaja kri sribedre kwe tabla yebiti ne kwe rabadre nakainkä ñöbiti. Ne kwe, Noé aune mräkätre kwe rabadrete nire Ñü Kri ye näire. Ne madakäre, niarakwe jondron nire bätäkä ngwarbe mikadre arka teri niebare Jehovakwe ie, ne kwe rabadrete nire arato.

Bengwairebe Noé namani arka ye sribere. Niara aune mräkätre kwe yebiti kä nikani 50 ta arka ye sribebätä, Jehová niebare ietre ye erere sribebare kwetre. Kä ye ngwane, Ñu Kri räkäin tibien Noé mikani gare nitre ie, akwa nitre ñaka niara kukwei mikani täte.

Mrä mada kä nükani ietre nänkäre arka teri. Ye bitikäre, ¿dre namani bare mä törba mikai gare jai?

“Kukwe nakaninkä ño ño Noé näire angwane ni jökrä nämane nüne jäme, ye kwrere arato ti Ni Kä Nebtä Ngobo ne jatadita angwane” (Mateo 24:37).