Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kena sección 2

Kukwe kena sección 2

¿Ñobätä Ngöbökwe nitre kirabe ye ganinte ñü kri yebiti? Ni kä tibienbätä namani nüne ye ngwane ja di ngwan jatani, kukwe kwin aune kukwe blo ye rüere. Adán, Eva aune Caín niaratre ja mikani kukwe blo yekri. Akwa nitre braibe ja mikani kukwe kwin yekri, Abel aune Noé. Nitre jökrä bäsi namani ja ngwen blo krubäte ye medenbätä Jehovakwe nitre ye ganinte. Sección nekänti rabai gare nie, nita ja mike kukwe medenkri ye tuin Jehovai aune ñaka kukwe blo ye tuainmetre kwe kukwe kwin ye ganainne.

SECCIÓN NEBÄTÄ

KUKWE JA TÖTIKARA 3

Adán aune Eva ñaka Ngöbö mikani täte

¿Kri dati nämene jardín Edén yete ye ñobätä ñäkäibare? ¿Ñobätä Evakwe kri ye ngokwä kwetani?

KUKWE JA TÖTIKARA 4

Namani rubun krubäte yebätä eteba murie ketani kwe

Abel jondron biani ye Ngöbökwe kani ngäbiti, akwa Caín jondron biani ye ñaka kani ngäbiti kwe. Ye namani gare Caín ie angwane namani rubun krubäte aune kukwe blo nuainbare kwe.

KUKWE JA TÖTIKARA 5

Noé arka sribebare

Angeletre kä kwinta tuanimetre ja mäkätekäre meritre kä tibienbätä yebe aune monsotre namani kwetre ye namani krikri krubäte niaratre namani nitre nuainne tare. Kä jökräbiti tibien kukwe tare nuain namani. Akwa Noé abokän nämene Ngöbö tarere aune kukwei mike täte.

KUKWE JA TÖTIKARA 6

Nitre ni kwä namaninte nire

Ñü Kri nuabare köbö 40 te rare aune dibire. Noé aune mräkätre kwe ye nuabare arka teri kä kwati biti bäri. Mrä mada niaratre nikani jubäre.