Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe tä nemen gare tie Bibliabätä

 KUKWE JA TÖTIKARA 102

Kukwe mikani tuare Juan ie

Kukwe mikani tuare Juan ie

Apóstol Juan nämene ngite mren ngutuä Patmos yete angwane, kukwe 16 rabai bare ja känenkäre abokän Jesukwe mikani tuare ie. Kukwe mikani tuare, Juan ie yete Jehová kä ye mikaita deme, Gobran kwe ye rabai ño aune niara töita ño ye rabai bare ño kä tibienbätä aune kä kwinbätä.

Kukwe mikani tuare Juan ie ye keteiti te niarakwe Jehová tuani täkäni kürä bä nuäre krubäte yete kä kwinbiti. Kürä ye bäre ta nitre umbre 24 nämene. Niaratre nämene dän ngwen kitani jabätä aune korona orore nämene mikani ja dokwäbiti kwetre. Kürä yekänti ñotra trä nämene nente aune kä ngö nämene nemen unsuli ngö kwrere. Nitre umbre 24 namani nemen ngukodokwäre Jehová ngwärekri aune namanintre mike ütiäte jai. Kukwe mada tuani Juankwe ye abokän nitre kwati krubäte, juta jene jene te, nitre kukwe jene jene ye nämenentre Jehová mike täte. Ni Cordero, ye abokän Jesús, ni ni oveja ngübaka aune nämene niaratre jie ngwan ñö ja nire ye kokwäre. Ye bitikäre, kukwe mada tuani kwe Jesús namani gobrane kä kwinbiti nitre umbre 24 yebe. Kukwe mada tuani Juankwe ja känenkäre yete, Jesús nämene rüre Mökata Kri yebe ye abokän Satana aune chokali ben. Jesús niaratre kitani timo kä tibienbätä.

 Ye bitikäre, Juan kukwe mada bä nuäre krubäte tuani ye abokän Cordero aune nitre 144,000 nämene nünaninkä ngutuä Sion yekänti. Arato ángel tuani kwe kwite kä jökräbiti tibien aune nämene kukwe ne niere: ‘Ngöbö mike ütiäte aune käikitekä’.

Juan kukwe mada tuani ye abokän rü Armagedón. Rü yete, Jesús aune nitre rükä kwe yekwe Satana aune nitre gobrainta kwe ye ganainbare. Kukwe tuani mrä Juankwe yete kä kwinta aune kä tibien yete kukwe nämene ükaninte metre ye abokän nitre jökrä nämene nüne keteitibe aune jäme jabe. Jehovakwe Satana aune nitre ja mikaka niarakri ye ganinte täte. Kä kwinbiti aune kä tibienbätä nitre jökrä namani Jehová kä ye mike deme aune namanintre niara aibe mike täte.

“Aune tikwe mä bätä meri mikai ja rüere kwärikwäri, aune tikwe mä monsoi bätä meri monsoi mikai ja rüere. Niarakwe mä dokwä trekaite aune mäkwe niara mikai bren ngoto üebätä” (Génesis 3:15).