Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 103

“Jakwe gobrane nun ngätäite nete”

“Jakwe gobrane nun ngätäite nete”

Jehovakwe kukwe ne käbämikani: “Niaratre okwä ñöi sökadite jökrä ietre amne ni ñan krütadre jire iti mda amne ñan ja müaidre jire chi mda amne ñan ja müaidre ja tare nikabtä, ñobtä ñan angwane kukwe nämane ükaninte ño känekäne, erere nikanina jökrä ta”.

Jehovakwe Adán aune Eva mikani nüne jardín Edén yete ne kwe niaratre nünandre kä jutobiti aune jäme. Niaratre rabadre Jehová mike täte aune rabadre monsotre ngübare kwati krubäte ne kwe rabadre nüne käbiti tibien. Adán aune Eva ñaka Jehová mikani täte, akwa Ngöbö tö namani dre nuain ye ñaka kwitani kwe. Ngöböta kukwe käbämike ye käre tä mike nemen bare ye namani gare nie tärä nebätä. Gobran kwe ye jatai jondron kwin krubäte ngwena kä tibienbätä aune ye köböire kukwe käbämikani kwe Abrahán ie ye mikai nemen bare kwe.

Satana, chokali aune nitre käme ye gwäune ñaka rabaira. Nitre jökrä rabai Jehová mike täte. Ni ñaka rabai nemen bren, ni ñaka rabai krüte,  köbö kwatire kwatire ni rükai ngwäte ja di ngöibiti aune kä jutobiti ni tädi nire yebätä. Kä tibien rabai kwitani bä nuäre. Mrö bänänte aune ju kwin rabai ni jökrä kwe. Nitre ja ngwanka käme aune töi blo ñaka rabaira, nitre jökrä töi rabai kwin. Jondron nire känsenta ye ñaka rabai ni jürä ngwen jabätä aune ñaka jürä rabai nibätä arato.

Nitre krütanina ye Jehovakwe gaikröta ye rabai kwin krubäte. Nitre kira ye nikwe kai ngäbiti, ñodre Abel, Noé, Abrahán, Sara, Moisés, Rut, Ester aune David. Niaratre ni dimikai kä tibien ne kwite bä nuäre. Käre sribi keta kabre kwin rabai nuaindre nie.

Jehová tö mä tuai nüne Kä Bä Nuäre yete. Kä yekänti nikwe kukwe keta kabre mikai gare jai Ngöböbätä, kukwe ñaka nämene gare nie abokän erere rabai gare nie. Aisete, köbö kwatire kwatire te ni rökradre bäri Jehová ken, ¡nengwane aune kärekäre!

“Mä ye aibe, Jehová, Ngöbö nunkwe, mä ye aibe mikadre kri jai aune käikitadrekä, bätä mä aibe ngöräbe die kri, ñobätä ñan aune mäkwe jondron jökrä ye sribebare” (Revelación 4:11TNM).