Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 77

Jesús blitabare meri iti ben ñö okwä ken

Jesús blitabare meri iti ben ñö okwä ken

Pascua ye bitikäre kä nikani ruäre ta Jesús aune nitre ja tötikaka kwe ye nikaninta kä Galilea kokwäre. Kä Samaria yekänti ta nikanintre aune namanintre ja düke chi juta Sicar yete, ñö okwä Jacobkwe nämene yekänti. Nitre ja tötikaka nikani jondron kökö kwetadre ye ngwane Jesús namani yete ja düke chi.

Meri iti jatani ñö den aune Jesús niebare ie: ‘Ñö ngwen ñadre tie’. Meri ye käkwe niebare ie: ‘¿Ti abokän samaritana, se ñobätä mätä blite tibe? Nitre judío ñaka blite nitre samaritano ben’. Jesús niebare ie: ‘Ti abokän nire rabadre gare mäi angwane, mäkwe ñö ja nire kärekäre kräke ye kärädre tie aune tikwe biandre mäi’. Meri yekwe ngwantaribare ie: ‘¿Dre gärätä mäkwe? Jondron ñö diankakäre ñaka mä kisete’. Jesús niebare: ‘Ñö bianta tikwe ye abokän nire käkwe ñadre abokän ie tomana ñan rabadreta jire mada’. Meri yekwe niebare: ‘Ti däkien, ñö ye bien tie’.

Ye bitikäre Jesús niebare ie: ‘Mä muko jatadre nete nän niere ie’. Akwa, meri ye niebare ie: ‘Ti muko ñaka’. Jesús niebare: ‘Mätä kukwe metre niere, ñobätä ñan aune mä ja mäkäninante nitre nirike ben aune matare mätä nüne ni brare madabe, akwa mä ñaka tä ja mäkäninte ben’. Meri ye niebare: ‘Mä abokän ni Ngöbö kukwei niekä nibi tuin tie. Juta tikwe tä niere nun rabadre Ngöbö mike täte ngutuä nekänti, akwa nitre judío tä niere Ngöbö mikadre täte kä Jerusalén ye aibe känti. Nunkwe Ngöbö mikadre ño täte ye Mesías rükadi käkwe driedi nunye raba ruin tie’. Angwane Jesús niebare ie: ‘Ti abokän Mesías ara’. Jesús ñaka kukwe mike gare jire ni madai abokän erere mikani gare kwe ie.

 Meri ye nikaninta betekä jutate aune niebare kwe nitre samaritano ie: ‘Mesías kunina tie nibi ruin tie. Dre dre nuainbare tikwe ye gare jökrä ie. Mun jakwre mike ñärärä’. Aisete niaratre nikani meri yebe nemen ño okwä ken Jesús nämene dirire ye kukwe nuakäre.

Angwane, nitre samaritano ribebare Jesús ie niara rabadre nemen yete. Jesús namani juta yete köbö köböbu aune kukwe keta kabre diribare kwe ietre bätä nitre kwati krubäte käkwe tödekani ie. Mrä mada, nitre ye niebare meri samaritana ie: ‘Nunkwe ni ne kukwe nuri ye ngwane nibi gare nunye niara abokän metrere ni mikaka kwäre’.

“Nire nire ie tomna abko tö tomna ñain nünakäre kärekäre, ye abko jata [...], käkwe ñö ni mikakrä nüne kärekäre ye ña ngwarbe tomnane” (Apocalipsis 22:17).