Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 70

Jesús därebare ye angeletre mikani gare

Jesús därebare ye angeletre mikani gare

Gobran juta Roma yete, César Augusto käkwe ribebare nitre judío jökrä ye rabadre nikenta ja käite ja kä tike täräbätä. Aisete José aune María nikani kä Belén kokwäre, ñobätä ñan aune José mräkätre ye abokän nünanka kä yekänti. Monso däredre Mariakwe ye köböi namani bäsi no.

Niaratre namani Belén ye ngwane, kä jondron nire bukakäre ye aibe kwani ietre aune yete Jesús därebare. Mariakwe minianinte dänkwä bä därebe te aune mikani kwe bätärekä tibien mikä yebiti kwin.

Kä Belén ye ken nitre oveja ngübaka nämene deu oveja ngübare. Batibe, angeletre namani niaratre känti aune Jehová ütiäte krubäte ye trä namani niaratre bäre ta. Nitre oveja ngübaka nikaninkä krubäte, akwa ángel niebare ietre: ‘Mun ñan kä jürä ngwan jabätä, tita kukwe kwin krubäte ngwen mun kräke. Mesías däreni matare Belén’. Angwane, angeletre kwati krubäte kä kwinbiti namani tuin ietre aune angeletre  namani niere: ‘Ngöbö kä kwinbätä ye käikitadrekä aune kä tibienbätä kä jäme rabadre’. Ye bitikäre, angeletre nianinkä. ¿Nitre oveja ngübaka yekwe dre nuainbare?

Nitre oveja ngübaka ye namani niere jai kwärikwäri: ‘Brän gwäune Belén’. Aisete niaratre nikani drekebe ngwarbe aune José aune María bätä monso chi därebe ye kwani ietre kä jondron nire bukakäre yekänti.

Ángel dre niebare nitre oveja ngübaka ie ye nitre jökrä käkwe kukwe nuabare angwane niaratre töi namani ñan krütare. Ángel dre niebare yebätä María töbikabare krubäte aune kukwe ye ñaka käi kwitaninkä jire kwe jabiti. Nitre oveja ngübaka ye nikaninta oveja ngübare, niaratre käkwe dre dre tuani aune kukwe nuani ye jökräbätä namanintre debe bien krubäte Jehovai.

“Ti jatani Ngöbökri amne tita mun ngätäite nete. Ye ñan ti jatani ja töi jenbti akwa, Ngöbökwe ti juani abkokänti tita nete” (Juan 8:42).