Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 69

Ángel Gabriel nükani María känti

Ángel Gabriel nükani María känti

Meri bati kädeka nämene María abokän Elisabet mräkäreta, niara nämene nüne juta Nazaret kä Galilea yekänti. Ni iti sribikä kri yebätä kädeka nämene José abokän ben María nämene ja mäkätekäre. Sö nikani krä ti ta Elisabet nämene murore ye ngwane, Ángel Gabriel nükani María känti aune niebare kwe ie: ‘Köbö kwin dekä María, Jehovata kukwe kwin mike nemen bare krubäte mäbätä’. Gabriel dre niebare ye ñaka nükani gare María ie, yebätä kukwe ye mikani gare kwe ie: ‘Mä rabai murore aune monso rabai mäkwe. Mäkwe niara kädeka Jesús. Rabai reire aune Gobran kwe ye nuadi kärekäre’.

Mariakwe niebare: ‘Akwa tita kaibe. ¿Se ñokänti monso rabai tikwe?’. Gabriel niebare ie: ‘Jehová kräke kukwe jökrä nuäre nuaindre. Ngöbö üai deme rabai mäbiti aune monso rabai mäkwe. Elisabet, mä mräkäreta ye tä murore arato’. Angwane María niebare: ‘Ti abokän klabore Jehovakwe. Dre nieta mäkwe ye erere rabadre bare tibätä’.

 Juta keteiti nemenkä mintukwäre yete Elisabet nämene nüne angwane María nikani basare ie. María namani ngwane köbö kwin niebare kwe Elisabet ie ye ngwane, Elisabet ie namani ruin monso nämenebätä ye käkwe betatebare. Ngöbö üai deme namani niarabätä aune niebare kwe: ‘María Jehovakwe kukwe kwin mikani nemen bare mäbätä. Ti Däkien meye nü basare tie abokän ütiäte ti kräke’. María niebare ie: ‘Tita Jehová käikitekä ja brukwä tätebiti’. Niara namani sö krämä nüne Elisabet ben aune biti nikaninta ja gwirete Nazaret.

María nämene murore namani gare José ie angwane, ñan tö namani ja mäkäite ben. Akwa, ángel mikani gare ie köböre: ‘Mä ñaka kä jürä ngwan jabätä ja mäkätekäre ben. Niara ñaka kukwe blo nuainne’. Aisete, Josekwe ja mäkäninte María ben aune nikani ngwena ja gwirete.

“Jondron jökrä kä kwinbätä, kä tibienbätä, [...] ye tuin kwin Jehovai” (Salmo 135:6).