Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 59

Monsotre nibokä Jehová kukwei mikani täte

Monsotre nibokä Jehová kukwei mikani täte

Nabucodonosor nikani nitre ütiäte nämene kä Judá yekänti ye ngwena Babilonia aune ni sribikä niara kräke kädeka nämene Aspenaz ye mikani ngübarebiti kwe. Ne madakäre, ni sribikä yei niebare kwe rabadre monsotre ñaka bren aune bäri töbätä ye känene nitre ütiäte nämene ye ngätäite. Monsotre ye rabadre tötikani kwin kä komä te ne kwe niaratre rabadre kädekani sribi ütiäte nuainkäre Babilonia. Niaratre rabadre ja kite ñäke täräbätä, tärä tike aune blite kukwe acadio kä Babilonia yekänti. Mrö sribe nämene rei kräke ye arabe niaratre rabadre kwete arato. Monsotre nibokä ye kädeka nämene Daniel, Hananías, Misael aune Azarías. Akwa Aspenaz niaratre kädekani nitre babilonio yebiti: Beltsasar, Sadrac, Mesac aune Abednego. ¿Niaratre tötikadre ye köböite Jehová tuanemetre kwetre raba ruin mäi?

 Monsotre nibokä ye tö namani Jehová kukwei mikai täte. Mrö sribe nämene rei kräke ye niaratre ñaka rabadre kwete ye nämene gare kwin ietre, ñobätä ñan aune Jehovakwe Kukwe Biani Nuaindre yebätä mrö ruäre ñäkäi nämene. Ye medenbätä, niaratre ribebare Aspenaz ie: ‘Mä ñaka nun mika ja dibiti mrö sribeta rei kräke ye kwete’. Akwa Aspenaz niebare ietre: ‘Mun ñaka mrö kwin kwetai angwane rei ie mun jutuai bren, niarakwe ti kämikai’.

Daniel töi ngitiani kukwe keteiti nuainkäre. Niebare kwe guardia ie: ‘Mä raba, kri ngokwä aune jondron mada kwetadre bätä ñö ye aibe bien nunye köbö jätä te. Aune mrö sribeta rei kräke ye arabe monsotre mada käkwe kwetai, monsotre ye rabai ja erebe nunbe o ñakare ye mäkwe mika ñärärä’. Kukwe ye namani tuin kwin guardia ie.

Köbö jätä ye nikani ta ngwane, Daniel aune ja ketamuko nimä kwe ye nämene bäri kwin monsotre mada mada ye kräke. Niaratre ye käi namani juto Jehovabätä, ñobätä ñan aune niaratre Jehová mikani täte. Daniel mikani töbätä kwe ne kwe köbö aune jondron mikadre tuare kwe ye rükadre gare ie.

Kä komä te niaratre tötikani ye ngwane, Aspenaz nikani monsotre ye ngwena Nabucodonosor ngwärekri. Rei blitabare bentre aune Daniel, Hananías, Misael bätä Azarías namani tuin bäri töbätä monsotre mada mada ye ngwä ie. Aisete niaratre dianinkä kwe ne kwe rabadre sribire ben ju gobrankäre yete. Ye bitikäre, bä kabre rei ja di ribebare ietre kukwe ütiäte nämene nuaindre ie yebätä. Jehovakwe niaratre mikani bäri töbätä nitre mada töbätä aune nitre ja di käräkä choka ie ye ngwä.

Daniel, Hananías, Misael aune Azarías ñaka nämene juta kwetre yete, akwa niaratre ye abokän nämene juta Jehovakwe ngätäite ye käre nämenentre ngwen törö jai. ¿Aune mä? Mä rün aune mä meye ñaka tädre mä ken ye ngwane, ¿käre mäkwe Jehová ngwain törö jai?

“Ma abko bati Timoteo, aisete mata dirire angwane, nane ni ruäre tö rabai ma mike ütiäte ñakare jae, akwa makwe blita jäme amne nuäre ni mda mdabe. Erere arato, makwe nüna kuin metre, amne makwe ni mda mda tarere. Ye kwrere arato, makwe ja mika ngite ñakare ja mräkätre tödekaka Jesubti okwäbti, ne ngwane mata nüne ño rükadre gare nitre tödekaka Jesubtiye” (1 Timoteo 4:12).