Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 67

Ki Jerusalenbiti

Ki Jerusalenbiti

Kä nikani ruäre ta yebätä ani töbiketa. Nehemías abokän ni israelita nämene nüne Susa juta Persia yekänti. Aune niara nämene sribire rei Artajerjes kräke. Bati, Nehemías eteba nämene Judá nükaninta aune kukwe ñaka kwin mikani gare kwe ie: ‘Nitre israelita nikaninta Jerusalén ye ñaka tä kriemikani kwin. Ki aune jukwe Jerusalén nitre babilonio käkwe juani ngwarbe ye ükate jämi jire’. Nehemías namani ulire krubäte. Niara tö namani nitre dimikai, aisete orabare kwe Ngöböi ne kwe rei niara tuanemetre niken Jerusalén.

Kä nikani ta angwane, Nehemías nämene ulire jutuabare rei ie. Niebare kwe ie: ‘Ti ñaka mä tuin jire ye erere. ¿Dreta nemen bare mäbätä?’. Nehemías niebare ie: ‘Juta tikwe Jerusalén ye tä dikaninte, ¿se ñobätä ti ñaka tädre ulire?’. Rei ngwantaribare ie: ‘¿Ti raba dre nuainne mä dimikakäre?’. Ye ngwane, Nehemías orabare tiebe. Ye bitikäre niebare kwe: ‘Mä raba ti tuenmetre niken Jerusalén ne kwe ti rabadre ki üketeta’. Rei Artajerjes käkwe niara tuanimetre niken. Arato nämene dre dre ribere jai ye biani kwe ie dimikakäre ne kwe kukwe tare ñaka rabadre barebätä ji ngrabare. Ne madakäre, niara kädekani kwe ji ngwankäre kä Judá yekänti aune kri biani kwe ie jukwe ye ükatekäre juta yete.

Nehemías namani Jerusalén ye ngwane, ki ye nämene ño ye nikani mike ñärärä. Ye bitikäre, nitre sacerdote aune nitre ji ngwanka ye ükaninkrö kwe aune niebare kwe ietre: ‘Ne ñaka kwin. Ni rabadre sribire’. Ye namani debe juta ye kräke aune namanintre ki ye ükete.

Nitre ruäre nämene ja rüere nitre israelita ben yei namani gare aune namani niaratre kötaire aune namanintre niere: ‘Munta ki sribere ye nukro känsenta raba dikente’. Akwa nitre nämene sribire ye käkwe ñaka nitre ja mikaka rüere kukwei mikani täte aune namanintre sribire jankunu. Namanintre ki sribere bäri mente kwin aune dite.

Angwane, nitre niaratre rüere kä jene jene känti ye käkwe kukwe ükaninte jai rükäre Jerusalén rüere. Kukwe ye namani gare nitre judío ie angwane, kä jürä namani krubäte bätätre. Akwa Nehemías niebare ietre: ‘Mun ñan kä jürä ngwan jabätä. Jehová tä nibe’. Aune nitre nämene sribire ye kriemikakäre niarakwe guardiatre mikani. Aisete, niaratre rüe käkwe ñaka rübare bentre.

 Ki aune jukwe ye ükaninteta köbö 52 aibe te. Nehemías jatani nitre levita ngwena Jerusalén ne kwe sribi namanina bare ye käi ngwankäre juto jabätä. Nitre ye ükaninte ketebu kwe kantakäre. Esdras nikani nitre ükaninte keteiti ben aune Nehemías nikani nitre ükaninte mada keteiti yebe. Niaratre nänbare ki ye bäre ta juta yete. Ye bitikäre, nitre ükaninte ye keteiti nikani ki kwäräkri aune mada nikani ki kwäräkri juta ye bäre ta. Niaratre namani trompeta, címbalo aune arpa ngö mike bätä namanintre kantare Jehovai nememe niaratre ja ükaninkrö templote ye ngwane. Nitre brare, merire aune monsotre kia jökrä käkwe jondron nire kukwani Jehovai bätä fiesta ye käi ngwani juto kwetre jabätä. Kä namani juto krubäte bätätre yebätä niaratre kukwei namani ruin mobe.

“Jondron keta kabre rükäre yebiti ja mikai mä rüere, akwa kukwe tare ñaka nuaindi mäbätä” (Isaías 54:17).