Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 64

Daniel kitani león ngätäite

Daniel kitani león ngätäite

Darío ni medo ye namani reire Babilonia mada. Daniel ye ni ütiäte namani tuin ie, aisete mikani kwe nitre bäri ütiäte nämene jutate ye jie ngwen. Nitre ye nämene bätä ngwen Daniel yebätä aune ñaka tädre nire yei nitre ye tö namani. Daniel nämene orare bämä jire Jehovai ye nämene gare kwin ietre, yebätä niaratre käkwe niebare Darío ie: ‘Rei mäkwe kukwe ükadrete ne kwe nitre jökrä käkwe oradre mä aibe ie. Nire käkwe ñaka kukwe ye mikadre täte angwane kitadre león ngätäite’. Kukwe ye namani tuin kwin Darío ie aune ja kä tikani kwebätä.

Kukwe mrä ükaninte ye namani gare Daniel ie angwane nikaninta ja gwirete. Namaninta gwi ye ngwane namani ngukodokwäbiti aune namani orare Jehová ngwärekri ventana nämene tikani yekänti. Niara nämene orare ye ngwane bati nitre nämene bätä ngwenbätä ye namani känti. Angwane niaratre nikani betekä Darío känti mike gare ie: ‘Daniel ñaka mä kukwei miri täte. Niara tä orare bämä jire köbö kwatire kwatire te Ngöbö kwe ie’. Darío nämene ja mäke kwin Daniel ben yebätä ñaka tö namani nitre tuai niara murie kete. Köböiti jire Darío nämene töbike, raba dre nuainne Daniel mikakäre kwäre yebätä, akwa niara ara käkwe ja kä tikani kukwe ükaninte yebätä ye rabadre kwiteta bä jene ye ñaka namani nuäre kräke. Ñaka namani dre nuaindre niara kräke yebätä Daniel kita manabare kwe león ngätäite.

 Köbö yete deu, Darío nämene töbike krubäte Daniel yebätä aune köbö ñaka namani ie. Dekä niara nikani betekä kämäkä yekänti nikrabare kwe aune ñäkäbare kwe: ‘¡Daniel! ¿Ngöbö mäkwe mä miri kwäre ya?’.

Ni kukwei juruabare Darío ie. Daniel ara käkwe ñäkäbare käre: ‘Ángel Jehovakwe käkwe león kada diri aune ñaka ti nunie tare kwe’. Kä namani juto krubäte Darío yebätä aune ni juani kwe Daniel denkä kä yekänti. Daniel ñaka nämene ngianinkä jire ngrabare. Ye bitikäre, rei ribebare: ‘¡Nitre kukwe ngwarbe känänbare Daniel kita ngisekäre ye kite kämäkäte!’. Nitre ye kitani kämäkäte ye ngwane jötrö ngwarbe león käkwe kwetani.

Darío kukwe ne ribebare nitre ie: ‘Mun jökrä rabadre Ngöbö Danielkwe ye mike ütiäte jai. Niarakwe Daniel miri kwäre león yebätä’.

¿Aune mä? ¿Mätä orare köbö kwatire kwatire Jehovai, Daniel erere?

“Ngöbökwe nitre nünanka era metre ye dianintari kore, ye mden kwrere ni jökrä nünanka era metre Ngöbökrä abko Ngöbökwe diandretari ño kukwe taretare ngäniene, ye abko gare kuin Ngöböye” (2 Pedro 2:9).