Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 1

Ngöbökwe kä kwinta aune kä tibien sribebare

Ngöbökwe kä kwinta aune kä tibien sribebare

Jehová Ngöbö ni Sribekä. Jondron tuin nie aune ñaka tuin nie ye jökrä niarakwe sribebare. Jondron tuin nie ye niara jämi sribere känenkri, angeletre sribebare kwati krubäte kwe. ¿Angeletre ye ño gare mäi? Niaratre tä Jehová mike täte aune niaratre bä Ngöbö kwrere. Ni ñaka raba Jehová tuin aune ni ñaka raba angeletre ye tuin arato. Jehovakwe ángel sribebare kena ye namani niara dimikaka. Ángel yekwe Jehová dimikani, muke, planeta keta kabre aune jondron mada mada sribere. Nita nüne planeta keteiti te, ye abokän Kä tibien gärätä.

Ye bitikäre, Jehovakwe kä tibien ükaninte ne kwe jondron nire aune ni nire rabadre nüne te. Ñänä mikani kwe ne kwe trä rabadre kä tibienbätä. Arato kä tokwä, mren aune ñö sribebare kwe.

¿Ye bitikäre dre namani bare mada? Jehovakwe niebare: ‘Tibike mikä, kri mu aune kri sribere’. Aisete kri bätäkä ngwarbe ngwä namani, jondron mada kwetadre aune kriblü namani kä tibienbätä. Arato Jehovakwe jondron nire bätäkä ngwarbe sribebare. Ñodre, jondron kwitaka kuinta, jübenkä ñöte aune yorekä tibienta. Jondron nire kia aune krikri sribebare kwe, ñodre, muleto aune elefante. ¿Jondron nire meden tuin bäri nuäre mäi?

Angwane, Jehovakwe niebare ángel kena yei: ‘Ani ni brare sribere’. Ni kä tibienbätä ye ñaka ja kwrere jondron nire yebe. Ni raba jondron keta kabre sribere, blite, kötö aune orare Ngöböi. Ni raba kä tibien aune  jondron nire ye ngübare. ¿Ni brare sribebare kena ye nire gare mäi? Ani mike gare jai.

“Kena dekä Ngöbökwe kä käinta btä kä tementa dätebare” (Génesis 1:1, Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena).