Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 27

¿Ni raba ja tötike ño bäri kwin tärä sribebare tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete yebätä?

¿Ni raba ja tötike ño bäri kwin tärä sribebare tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete yebätä?

Israel

República Checa

Benín

Islas Caimán

¿Mä törba kukwe Bibliabätä mikai gare bäri jai? Bersikulo ruäre o nitre kirabe, kä o kukwe namani bare kädrieta Bibliabätä, ¿ye mä törba mikai gare bäri jai? ¿Kukwe tä mä kisete yebätä kukwe Ngöbökwe raba mä dimike ye mä tärä ngwentari jai? Mäkwe jän niedi angwane, mä raba niken tärä sribebare tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete ye mike ñärärä.

Tärä sribebare tä ükaninkrö yebätä kukwe kwin känä raba. Nitre testiko Jehovakwe käkwe tärä sribibare mä kukweibiti ye ñaka jökrä mäkwe, akwa tärä sribebare bitin jatäri ye jökrä bäsi tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete. Biblia keta kabre raba kwen mäi, diccionario kwin krubäte aune tärä mada mada kukwe känänkäre raba kwen mäi arato. Gätä känenkri o gätä krütadre ye bitikäre, mä raba niken töi jämebiti ja tötikebätä. Computadora tädre yete angwane, programa Watchtower Library ye raba kwen mäi computadora yete, abokän te tärä keta kabre tä mikani aune känä raba nuäre, ye köböire kukwe o bersikulo medenbätä mäkwe kukwe känändre ye raba kwen jötrö mäi.

Ye kwin krubäte nitre tä kukwe kädriere Nita Dirire aune Ja Ngwen Ño yete. Mä niena kukwe kädriere kwela yete angwane, kukwe kädriei mäkwe ye kräke mä raba ja tötike tärä sribebare tä ükaninkrö yebätä. Nita Dirire aune Ja Ngwen Ño jie ngwanka, ye kätä tärä ye ngübarebiti, tärä mrä mrä ye tädre mikani yete arato aune tädre ükaninte kwin ye niara rabadre mike gare kwin jai. Kukwe känändre ño mäkwe yebätä niara o ni dirikä mäi ye käkwe mä dimikai. Mäkwe ngwan törö jai, tärä tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete ye ñaka jänrikadre jire mentokwäre; ne madakäre, tuadrete deme aune ñaka täräi mikadrekä.

Biblia tä niere “kukwe erametre Ngöbökwe” ye rabadre gare niekäre, ni rabadre ja töi mike kwatibe känene “jondron ütiäte tä ükani” känänta ye kwrere (Proverbios 2:1-5). Tärä tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete ye kwin krubäte kukwe ye känänkäre.

  • ¿Dre dre tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete abokänbiti kukwe känä raba?

  • ¿Ja tötikakäre kwin tärä tä ükaninkrö Ju ja Ükarakrö yete yebiti nire raba mä dimike?