Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 10

¿Ja tötika ni mräkäbe ye abokän dre?

¿Ja tötika ni mräkäbe ye abokän dre?

Corea del Sur

Brasil

Australia

Guinea

Kirabe sete nükebe kä nengwane, Jehová tö ni ja mräkäre tuai kä denkä jai rabakäre keteitibe ne kwe rabadre ja mike dite kukwe ja üaire yebiti aune ja tarere bäri (Deuteronomio 6:6, 7). Ye medenbätä, nun testiko Jehovakwe tä kä denkä jai bämän kratire kratire Ngöbö mikakäre täte gwairebe nun mräkäbe, abokän känti ni itire itire tä kukwe meden ribere jai ye ererebätä kukwe ja üaire kädrieta. Nitre nüne kaibe tä kä denkä jai Ngöbö mikakäre täte ye ngwane, raba ja tötike kwin kukwe Bibliabätä diankata kwe jai ja tötikakäre yebätä.

Kä ye kwin krubäte rökrakäre bäri Jehová ken. “Krötö [...] Ngöbö ken munkwe amne Ngöbökwe krötadi [...] mun ken arato.” (Santiago 4:8.) Jehová töi ño aune dre nuainbarera kwe nieta Bibliabätä ye tä nemen gare nunye angwane, niara tä nemen gare bäri kwin nunye. Ja tötika ni mräkäbe ye nuainkäre nuäre, mä rabadre ñäke ja dibiti Bibliabätä, kukwe ükaninte Nita Dirire aune Ja Ngwen Ño ye kräke ye erere mä rabadre nuainne. Ni itire itire raba ñäke kukwe Bibliabätä dianinkä yebätä; ye bitikäre kukwe meden rükadre gare ye ni jökrä rabadre niere.

Kä ye kwin krubäte ja ketakäre bäri kwin ni ja mräkäre yei. Nitre brare aune merire, nitre rüne aune monsotre, tä ja tötike Bibliabätä gwairebe ye ngwane tä ja kete bäri kwin. Kä diankata jai yete kä rabadre juto aune ja rabadre ruin kwin yei ni jökrä töta nemen. Kukwe ütiäte dianinkä Ni Mikaka Mokre aune ¡Despertad! yebätä o internet käi nunkwe jw.org/jw-ngb yete nitre rüne törbadre ja tötikai angwane, kä kwäbe monsotre kwetre yebiti ye ererebätä rabadre nuainne; o kukwe meden ben monsoitre tä ja tuin kwelate aune ükate raba ño ye niaratre törbadre kädriei arato. JW Broadcasting ye mun raba mike ñärärä gwairebe, ye bitikäre mun raba kädriere jabe. Kantiko kantai gätäte yebätä raba ja kite aune mrä raba jondron kwetadre ye mike arato.

Nita köbö denkä jai bämän kratire kratire Jehová mikakäre täte gwairebe ye köböire Biblia raba nemen tuin kwin ni mräkätre jökrä yei, aune nita ja di ngwen yebätä Jehovakwe jondron kwin mikai nemen bare ni kräke (Salmo 1:1-3).

  • ¿Ñobätä nunta kä denkä jai Ngöbö mikakäre täte nun mräkätre yebe?

  • ¿Nitre rüne rabadre dre nuainne ne kwe kä diankata Ngöbö mikakäre täte ye rabadre kwin mräkätre jökrä kräke?