Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 11

¿Ñobätä nunta ja ükökrö gätä kri yete?

¿Ñobätä nunta ja ükökrö gätä kri yete?

México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Kätä juto nitre ne ngwärebätä ye tuin mäi? Nitre ye ja ükakrökä gätä kri nuainta nunkwe yebätä. Nitre Ngöbö mikaka täte kirabe käkwe ja ükadrekrö bämä kä kwatire kwatire te ribebare ietre, ye erere gätä kri nuainta ye ngwane kätä nemen juto nunbätä ja ükakrökäre nitre kwati ben (Deuteronomio 16:16). Kä kwatire kwatire te nunta gätä kri ketamä nuainne: gätä kri circuito ye nuainta köböiti, bobu kä kwatire kwatire, aune gätä kri regional ye nuainta köbömä. ¿Gätä ye tä nun dimike ño?

Tä nun töi mike ja mäke bäri ja mräkätre kukwebätä ben. Nitre Israel nämene Jehová käikitekä ‘nitre kwati ja ükaninkrö ye ngätäite’ angwane, kä nämene nemen juto niaratre yebätä, ye erere köbö ütiäte ruäre te nunta ja ükökrö keteitibe ja mräkätre ben Ngöbö mikakäre täte ye käita nemen juto nunbätä arato (Salmo 26:12; 111:1). Köbö ye ngwane kätä nemen kwin krubäte nunye ja ketakäre nitre Testiko konkrekasion madate aune juta mada känti yebe. Ñänä ruäre nunta mröre keteitibe gätä kri nuainta yekänti, ye köböire kätä nemen kwin ja dimikakäre kwärikwäri kukwe ja üaire yebiti nunye (Hechos 2:42). Kä yekänti ja tare erametre kätä “ja mräkätre” kä jökräbiti tibien mike keteitibe (1 Pedro 2:17).

Tä nun mike nirien kukwe ja üaire yebiti. Kukwe Bibliabätä drie nämene ye nitre Israel ie nämene nüke gare angwane, kukwe kwin nämene nemen kwetre (Nehemías 8:8, 12). Kukwe kädrieta gätä kri yete ye nemen ütiäte krubäte nun kräke arato. Kukwe jene jene kädrieta ye jökrä diankata Bibliabätä. Kukwe kädrieta kwin krubäte aune kukwe bämikata yebiti Ngöbö mikadre täte ño nunkwe ye drieta nuen. Ye erere arato, kä nengwane ja mikadre kristiano ye ñaka nuäre, ye abokän nitre mada käkwe ja tuabarera kukwe tare ben tä mike gare, ye nunta kukwe nuin angwane tä nun dimike krubäte. Gätä kri regional yete kukwe bämikata känti nitre kirabe nämene ja ngwäkite ño ye erere ja ngwäkitata, ye tä kukwe namani bare kädrieta Bibliabätä mike nüke gare bäri kwin aune tä kukwe kwin krubäte ja töi kräke driere nunye. Aune gätä kri nuainta ye jökrä känti nitre tä ja denkä mento Ngöbö mikakäre täte ye ngökata ñöte.

  • ¿Ñobätä gätä kri nuainta ye tä kä mike juto krubäte nunbätä?

  • ¿Mä rikadre gätä kri nuainta nunkwe yebätä angwane dre kwin raba nemen mäkwe?