Islas Salomón

Canadá

Sudáfrica

Ja mräkätre sribikä Betel tä sribire obisina jene jene yekänti kukwe drieta juta keteiti o juta keta kabre känti ye dimikakäre; ñodre tätre kukwe kwite, täräkwata o tärä sribeta imprenta yete yekänti tätre sribire, aune tätre sribire tärä ükakröta ye käi känti o tätre kukwe grabare aune video sribere, bätä jondron mada nuainne arato.

Nitre sukursal jie ngwanka kätä sribi nuainta ye ngübarebiti. Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä ye tä nitre umbre konkrekasion jie ngwanka ie kukwe gare ye denkä nimä o bäri sribi sukursal yete ye jie ngwankäre. Dre nuainta aune kukwe meden meden raba nemen bare ye niaratre tä mike gare Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä yei, ye köböire kukwe meden meden kädrie raba tärä mada sribedi yebätä aune gätä aune gätä krikri nuaindi yete ye tä nemen gare Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä yei. Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä ye kätä nane nane nitre juen sukursal tuinbiti aune kukwe mike gare nitre Sukursal Jie ngwanka yei ne kwe rabadre sribita kisete ye nuainne bäri kwin (Proverbios 11:14). Central Mundial tä Ni Juen sukursal tuinbiti angwane, tä gätä nuainne kukwe ütiäte kädriekäre, ye nuainta kwe nitre tä nüne sukursal ken ye dimikakäre.

Konkrekasion jökrä dimikata. Sukursal yekänti konkrekasion ükateta. Nitre prekursor, misionero aune nitre circuito tuabitikä tä sribi nuainne ye jie ngwanta arato. Gätä kri ye köböi ükateta, kukwe ükateta Ju ja Ükarakrö ye sribekäre aune tärä juanta konkrekasion jene jene ye kräke. Sribi jökrä nuainta sukursalte ye köböire kukwe drieta kwin (1 Corintios 14:33, 40).

  • ¿Nitre Sukursal Jie ngwanka ye kätä Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä ye dimike ño?

  • ¿Sribi meden meden nuainta sukursal yete?