Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 24

¿Sribi Ngöbökwe nuainta kä jökräbiti tibien ye ütiä bianta ño?

¿Sribi Ngöbökwe nuainta kä jökräbiti tibien ye ütiä bianta ño?

Nepal

Togo

Gran Bretaña

Kä kwatire kwatire, nun testiko Jehovakwe tä Biblia aune tärä mada mada sribere krubäte aune nunta döräire ye ngwane nun ñaka ngwian kärere ütiäre; nunta Ju ja Ükarakrö aune sukursal sribere aune nunta ükete kwin käre; nitre kwati krubäte sribikä Betel aune misionero ye kräke nunta ngwian kitekä, aune ja mräkätre tä tare nike kukwe tare kisete ye ngwane nunta jondron juen kräketre dimikakäre. ¿Ngwian ñobiti jondron jökrä ne ütiä bianta?

Nun ñaka ngwian ükökrö aune kärere ni madai. Kukwe drieta ye kräke ngwian kitaka krubäte, akwa nun ñaka ngwian kärere nitre ie. Kä nikanina 100 krati ta ye biti bäri, täräkwata Ni Mikaka Mokre sribebare ketebukäre ye käkwe mikani gare Jehová tä nun dimike yei nunta tö ngwen. Ye bitikäre täräkwata ye käkwe mikani gare: “[Nitre nänkä kukwebätä nunbe] ye ñaka ngwian käräi jire aune ñaka ja di käräi kwetre nitre madai”. Ye erere tä nemen bare (Mateo 10:8).

Ngwian bianta ja töi jeñebiti yebiti ütiä bianta. Nunta nitre tötike Bibliabätä ye nitre kwati tä mike ütiäte jai aune niaratre tä ngwian bien ja töi jeñebiti yebiti tätre nun dimike. Nun Testiko kätä kä denkä jai arato, nun die aune jondron nunkwe yebiti nunta sribi Ngöbökwe ye nuainne Kä jökräbiti tibien (1 Crónicas 29:9). Ju ja Ükarakrö yete aune gätä kri nuainta yekänti kaja kia tä mikani ne kwe nire törbadre ngwian biain ja töi jeñebiti ye rabadre kite kaja yete o raba bien Internet käi jw.org yebiti. Ruäre ngwane nitre nüne bobre kätä ngwian bien, nitre ye meri bobre kän brare krütani kwrere abokän Jesukwe käikitaninkä, ñobätä ñan aune ngwian mününe ñaka ütiäte kitani kubu kwe arka templote yete (Lucas 21:1-4). Ni jökrä raba ngwian denkä chi käre biandre ja töi jeñebiti “nütüdre ño ja brukwäte [ye] erere” (1 Corintios 16:2; 2 Corintios 9:7, NGT).

Nitre tö Jehová mikai ütiäte jai jondron kwetre yebiti, ye töi mikai jankunu kwe kukwe ye nuainne, ne kwe niaratre rabadre sribi Gobran Ngöbökwe dimike aune ye köböire Jehová tö dre dre nuain ye erere rabai bare ye gare kwin nunye (Proverbios 3:9).

  • ¿Kukwe medenbiti nitre nänkä kukwebätä nunbe ye ñaka ja erebe nitre nänkä iglesia madate yebe?

  • ¿Ngwian bianta ja töi jeñebiti yebiti sribita ño?