Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ngöbö tö dre dre nuain?

¿Ngöbö tö dre dre nuain?

Ngöbö tö ni tuai nüne jäme aune kä jutobiti kä tibienbätä kä bä nuäre te.

Akwa mä raba töbike: “¿Ñokänti ye rabai bare?”. Biblia tä mike gare Gobran Ngöbökwe käkwe kukwe ye nuaindi metre. Ngöbö tö ni tuai kukwe mike gare jai Gobran yebätä aune niara töita dre nuainbätä ni kräke ye rabadre gare nie abokän ie niara tö arato (Salmo 37:11, 29; Isaías 9:7).

Jondron kwin rabadre nikwe ie Ngöbö tö.

Ni rüne töta nemen jondron kwin ie monsotre kwe kräke, ye erere ni Rün kä kwinbiti tö ni tuai nüne kä jutobiti kärekäre (Isaías 48:17, 18). “Ngöbö tö dreye, erere nire nire tä mike täte, ni ye abko käkwe nünandi kärekäre” käbämikata kwe (1 Juan 2:17).

Ngöbö tö ni tuai näin ji kwe yebiti.

Biblia tä driere Ngöbö tö ni tötikai ‘ji kwe yebätä’ ne kwe nikwe nändre ‘ji kwe yebiti’ (Isaías 2:2, 3). Niarakwe nitre “dianinkä jen jakrä” ne kwe niara töita ño ye mikadre gare Kä jökräbiti tibien (Hechos 15:14).

Nikwe Ngöbö mikadre täte keteitibe ie tö.

Nitre Ngöbö mikaka täte ye tätre ja tarere erametre kwärikwäri aune ñaka ja ñäkebiti jene jene (Juan 13:35). Nitre brare aune merire kä jökräbiti tibien, ¿ye nire nire tä tötike Ngöbö mikakäre täte gwairebe? Nunta mä nübaire kukwe ye mike gare jai täräkwata nebätä.