Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 25

¿Ñobätä aune ño nunta Ju ja Ükarakrö sribere?

¿Ñobätä aune ño nunta Ju ja Ükarakrö sribere?

Bolivia

Nigeria, käne aune kä nengwane

Tahití

Ju yete Ngöbö mikata täte metre. Ju yekänti kukwe ükateta kukwe kwin driekäre (Mateo 24:14). Ju ja Ükarakrö ye sribe ñaka ja erebe aune ñaka ja närebe, akwa ju ye jökrä sribe ñaka ju mada bätäkä ngwarbe ye kwrere; ju ye ruäre känti konkrekasion jene jene tä ja ükökrö. Kä bitin nikanina ta yete nunkwe Ju ja Ükarakrö ye sribebare kwati krubäte (kwärike näre mantre jetebe) konkrekasion tä nirien ye ererebätä sribeta. ¿Dre köböire ye tä nemen bare nunye? (Mateo 19:26.)

Ngwian bianta ja töi jeñebiti ye köböire sribeta. Ngwian ükakröta ye juanta sukursal yekänti ne kwe konkrekasion meden tä ju ja ükarakrö ribere jai o Ju ja Ükarakrö tärä kwetre abokän tö ükaite ye kräke sukursal tä ngwian ye juen.

Nitre kwati sribikä ja töi jeñebiti tä Ju ja Ükarakrö ye sribere akwa ütiä bian ñaka ietre. Juta keta kabre känti Nitre braibe Ju ja Ükarakrö sribekä ye tärä ükaninte. Nitre braibe Ju ja Ükarakrö sribekä ja töi jeñebiti ye tä niken konkrekasion jene jene känti juta kwetre ye erere känti. Niaratre tä niken mente konkrekasion kä yekänti dimike Ju ja Ükarakrö kwetre ye sribekäre. Juta mada abokän känti nitre testiko ie sribi gare kwin kädekata Ju ja Ükarakrö sribekäre o ükatekäre kä ruäre dianinkä sribikäre ietre ye erere känti. Nitre kä madakänti ie sribi gare kwin tä nüke sribire ja töi jeñebiti kä yekänti, akwa nitre sribikä kwati nünanka yete ye käkwe ja ükaikrö Ju ja Ükarakrö sribeta yete. Jehová die aune nitre niara mikaka täte kätä ja töi jeñebiti ja di ngwen ye köböire ju ye tä nemen bare (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • ¿Dre köböire nunta Ju ja Ükarakrö ye sribere kä jökräbiti tibien?