Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

¿Nire nire tä kukwe Jehovakwe nuainne ni näire?

 KUKWE JA TÖTIKARA 6

¿Nunta ja ükökrö ja mräkätre kukwebätä nunbe ben ye tä nun dimike ño?

¿Nunta ja ükökrö ja mräkätre kukwebätä nunbe ben ye tä nun dimike ño?

Madagascar

Noruega

Líbano

Italia

Nunkwe nändre kä dube känsenta yebiti o kä käme krubäte ben nunkwe ja tuadre, akwa nun testiko Jehovakwe tä jankunu näin gätäbätä. Kukwe tare ben nunta ja tuin aune nunta nainte sribibätä akwa, ¿ñobätä nunta ja di ngwen krubäte ja ükökrö gätäbätä ja mräkätre ben?

Ye köböire jondron kwin tä nemen nunkwe. Nikwe nändre gätäbätä yebätä apóstol Pablo blitabare ye ngwane niebare kwe: “Ari ja töibikaire kwärikwäri” (Hebreos 10: 24NGT). Ja töibikadre ye abokän “jondron keteitibätä töbikadre kwin käne gärätä”. Ye abokän apóstol Pablo tä nun nübaire ja mike gare kwin jai kwärikwäri ni madabe, aune ja töi mike ni madabätä. Ja mräkätre mada konkrekasionte tä nemen gare nunye ye ngwane, kukwe tare ben nunta ja tuin ye erere ben niaratre ruäre käkwe ja tuabarera tä nemen gare nunye aune ye raba nun dimike näin jankunu ja käne arato.

Tä nun dimike ja mäke kwin kärekäre. Gätä nuainta yete nun ñaka tä nitre gare jerekäbe nunye yebe, ñakare aune ja ketamuko kwin nunkwe yebe nunta. Ne madakäre, ruäre ngwane nunta ja ükökrö kä ngwankäre juto jabätä. ¿Nunta ja ükökrö kukwe ye erere nuainkäre ye tä nun dimike ño? Tä driere nunye nunkwe ja mikadre bäri ütiäte jai kwärikwäri, ye köböire bäri nunta ja tarere. Aune ja ketamuko nunkwe tä ja tuin kukwe tare ben ye ngwane, jötrö ngwarbe nunta niaratre dimike ñobätä ñan aune nunta ja mäke kwin bentre (Proverbios 17:17). Nunta ja mäke ni jökrä ben konkrekasionte angwane, nunta bämike nun töita “ja di mikabtä kwärikwäri” (1 Corintios 12:25, 26).

Nunta mä nübaire nitre tä Ngöbö töi nuainne ye känene ja ketamukore jai. Nitre testiko Jehovakwe ye ngätäite ja ketamuko ye erere kwain mäi. Mäkwe ñaka kukwe mada tuanmetre ja töi kwite ja ükakrökäre nunbe.

  • ¿Ñobätä nun töta nemen ja ükaikrö ja mräkätre konkrekasionte yebe?

  • ¿Ñongwane mä törba konkrekasion nunkwe mikai gare jai?