Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 9

¿Dre nuaindre ja tötikakäre bäri kwin gätä kräke?

¿Dre nuaindre ja tötikakäre bäri kwin gätä kräke?

Camboya

Ucrania

Mätä ja tötike Bibliabätä ni testiko Jehovakwe ben angwane, kukwe medenbätä mä ja tötikai ye kräke mätä ja tötike käne. Ye erere mä rabadre nuainne gätä ye kräke, ne kwe kukwe kwin rabadre mäkwe. Mäkwe kukwe ükaite jai nuainkäre angwane kukwe kwin rabai bäri mäkwe.

Ñongwane aune medente mäkwe ja tötikai yebätä mäkwe töbika. ¿Ora nuäi te mä raba ja töi mike bäri kwin ja tötika yebätä? ¿Dekä sribidre mäkwe ye känenkri, o kä raire te deu monsotre kia tärä niken kübien ye ngwane? Kä ñaka krubäte mäi angwane, mäkwe kä diainkä nuäi jai ja tötikakäre yebätä mäkwe töbika, aune mäkwe ñaka jondron mada tuanmetre ja töi kwite kukwe ye nuainkäre. Mäkwe kä kaibe känä jai aune jondron raba mä töi mike ñaka ja tötike ye mäkwe ötate, ñodre, radio, televisión aune teléfono. Mäkwe oradre ja tötika känenkri ye mä dimikai kukwe tä mä töi nike ye käi kwitekä jabiti aune ja töi mike Kukwe Ngöbökwe yebätä (Filipenses 4:6, 7).

Kukwe bäri ütiäte ye mäkwe täräi mikaka aune mäkwe ja töi mika blite. Kukwe meden kädriei ye mäkwe bämika ja töite. Título o kapitulo dianinkä ja tötikara ye mäkwe mika ñärärä, kukwe dianinkä ja tötikara ye mikata gare ño subtítulo jene jene yebiti ye mäkwe mika ñärärä, jondron üai mikani yebätä mäkwe töbika aune kukwe ngwantarita kukwe ngwankäre törö kätä kukwe bäri ütiäte mike gare ye mäkwe ñäkäbätä. Ye bitikäre, párrafo keteitire keteitire yebätä mäkwe ñäkä aune kukwe ngwantarita ye mikata gare ño ye mäkwe känä. Texto tä mikani akwa kukwe texto yebätä ñaka tä tikani ye mäkwe känä Bibliabätä aune texto ye tä kukwe dianinkä ja tötikara mike gare ño bäri kwin yebätä mäkwe töbika (Hechos 17:11). Kukwe ngwantarita mikata gare ño ye kwandre mäi angwane, kukwe meden bäri ütiäte raba kukwe ye ngwenta törö mäi ye mäkwe täräi mikaka. Ye köböire, gätä yete mä rabai kise ngökö kwin, mä törbadi nuain ye ngwane aune mä rabai kukwe niere jötrö aune ja kukwei jeñebiti.

Kukwe jene jene diankata bämän kratire kratire ja tötikara gätäte yebätä mäkwe ja tötikai angwane, kukwe mada mrä “ütiäte kri” Bibliabätä rabai gare bäri mäi (Mateo 13:51, 52NGT).

  • ¿Mä raba kukwe ükete ño jai ja tötikara gätä kräke?

  • ¿Mä raba ja tötike ño blitakäre gätäte?