Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 28

¿Dre kwandi mäi Internet käi nunkwe yete?

¿Dre kwandi mäi Internet käi nunkwe yete?

Francia

Polonia

Rusia

Jesukwe niebare nitre ja tötikaka kwe yei: “Mun rabadre ñotra trä ye kwrere ni mda mda okwäbti amne, munkwe jändrän kuinkuin nuendre kore ni mda mda okwäbti, ye köböire abko jatadi mun Rün kä käinbti ye käikitekä siba” (Mateo 5:16). Ye nuainkäre nunta jondron mrä mrä sribeta yebiti sribire, ñodre Internet. Nun testiko Jehovakwe tä kukwe meden meden mike täte aune sribi meden meden nuainne ye mikata gare metrere Internet käi jw.org/jw-ngb yekänti. ¿Tä dre mike gare?

Kukwe ngwantarita käre ye mikata gare kwe Biblia yebiti. Nitre kä nebätä käkwe kukwe ruäre ütiäte krubäte ngwantaribarera mikata gare ye kwain mäi. Kukwe keta ti ngwantarita ye mikata gare täräkwata ¿Mä törba kukwe metre ye mikai gare jai? yebätä, abokän sribebarera bäri kukwe 600 yebiti ta. Arato kukwe 130 biti ta bäri Traducción del Nuevo Mundo ye kwain mäi; tärä kabre ja tötikakäre Bibliabätä, ñodre tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe?, aune täräkwata Ni Mikaka Mokre aune ¡Despertad! sribebare bitinkä jatäri ye raba kwen mäi. Täräkwata keta kabre nebätä ñäkä raba o kukwe nua raba internet yete, o grababare ye dianka raba jai MP3, PDF o EPUB yekänti. Mä törba angwane mä raba copia denkä jai ja kukwe jeñebiti mikakäre tuare nitre tö kukwe Gobran Ngöbökwe yebätä mikai gare jai yei. Nitre blite kisebiti jene jene ye kräke tärä grababare video yete ye raba kwen mäi kukwe keta kabrebiti, aune kukwe Bibliabätä grababare kukwe nuadre, dramas dianinkä Biblia yebätä aune musika ngö bä nuäre krubäte abokän mä raba kukwe nuin kä tädre ngwarbe mäi ye ngwane.

Kukwe metre nitre testiko Jehovakwe yebätä. Nunta sribi Ngöbökwe nuainne kä jökräbiti tibien, ye köböire dre tä nemen bare aune kukwe tä nakainkä abokän tä mate nitre testiko Jehovakwe yebätä, aune nunta sribire ño ni mada kräke ye mikata gare Internet käi nunkwe yekänti aune mikata tuare videoclips yete arato. Ne madakäre, gätä kri meden nuaindi ye mikata gare yete aune blita raba ño sukursal ben ye nieta arato.

Jondron ye köböire nunta kukwe metre ñotra kwrere ye mike trä ngitiekä kä mente krubäte känti, ne kwe nitre kä jökräbiti tibien ie, kukwe ye rabadre gare nememe Antártida. Nunta orare ne kwe jötrö ngwarbe “kukwe Ji dokwäte kri [Jehová, NM] kwe, käkwe neadre käbiti tibien” niara käikitakakäre (2 Tesalonicenses 3:1, NGT).

  • ¿Internet käi nunkwe jw.org/jw-ngb ye tä nitre dimike ño kukwe metre Bibliabätä mike gare jai?

  • ¿Mä törba dre känäin Internet käi nunkwe yete?