Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

¿Nire nire tä kukwe Jehovakwe nuainne ni näire?

 KUKWE JA TÖTIKARA 5

¿Gätä nuainta nunkwe yete ja rabai ruin ño mäi?

¿Gätä nuainta nunkwe yete ja rabai ruin ño mäi?

Argentina

Sierra Leona

Bélgica

Malasia

Nitre kwati ñaka niena näin iglesia kwetre yete ñobätä ñan aune nitre ñaka niaratre jie ngwen kwin kukwe ja üaire yebiti aune dimike. Akwa, ¿ñobätä mä rabadre niken nitre testiko Jehovakwe tä gätä nuainne yebätä? ¿Niaratre mä dimikai?

Nitre ja tarere aune töi kwin ni mada kräke ngätäite mä rabai. Siklo kena ye ngwane, nitre kristiano nämene ükaninte konkrekasion jene jene te aune nämene ja ükökrö keteitibe Ngöbö mikakäre täte, ja tötikakäre Bibliabätä aune ja dimikakäre kwärikwäri (Hebreos 10:24, 25). Niaratre nämene ja ükökrö ja mräkätre kukwebätä ja tarere yebe angwane, ja nämene ruin ietre ja ketamuko erametre ye ngätäite (2 Tesalonicenses 1:3; 3 Juan 14). Nunta ye erere nuainne aune kä nemen juto nunbätä arato.

Kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre mikadre täte köböire jondron kwin raba nemen nikwe. Kirabe nitre brare aune merire bätä monsotre kia nämene ja ükökrö ye erere arato nunta nuainne, nitre dirikä kwin ye kukwe nuakäre abokän kätä nun dimike kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre mikadre täte ño mantre jetebe ye mike nüke gare nunye (Deuteronomio 31:12; Nehemías 8:8). Kukwe ngwantarita aune nieta ye ngwane, nitre ja ükaninkrö ye jökrä raba blite aune kantare kantiko yebätä, ye köböire nitre itire itire tä tödeka kwetre ye mike gare (Hebreos 10:23).

Tödekata Ngöböi ye mika raba nemen dite. Apóstol Pablo käkwe kukwe ne tikabare konkrekasion keteiti niara näire ie: “Ti tö mun tuai [...] [ne kwe] ja die mikadre kwärikwäri [...]. Munta tödeke Jesukristobti amne tita tödeke bti arato, yebti nikwe ja die mikadre” (Romanos 1:11, 12). Nita blite ja mräkätre ben gätä nuainta yete ye tä tödeka nikwe mike dite aune tä ni töi mike kwatibe nüne ni kristiano erere.

¿Mä raba niken gätä mada nuaindi yebätä ne kwe rabadre gare akwle mäi? Nunkwe mä kai ngäbiti kä jutobiti. Gätä yekänti ngwian kärä ñaka.

  • ¿Gätä nuain nämene kirabe ye erere nunta nuainne ño?

  • ¿Nitre kristiano tä gätä nuainne ye köböire dre kwin tä nemen bare?