Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 21

¿Dre abokän Betel?

¿Dre abokän Betel?

Täräkwata sribedi ño ye üai sribeta (Estados Unidos)

Alemania

Kenia

Colombia

Betel ye abokän “Ju Ngöbökwe” gärätä kukwe hebreore yebiti (Génesis 28:17, 19, JK). Ju nun testiko Jehovakwe kwe tä kä jökräbiti tibien kädekata ne erere ye kwin krubäte aune ju yekänti kukwe drie ye dimikata aune jie ngwanta. Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä tä obisina bäri kri juta Nueva York (Estados Unidos) yekänti, aune kä yekänti sukursal juta keta kabre känti tä sribire ye ngübabitita. Nitre sribikä ju yekänti abokän kädekata ni ja mräkäre sribikä Betel. Ni ja mräkäre metre ye erere niaratre tä, mröre, nüne, sribire aune ja tötike gwairebe Bibliabätä (Salmo 133:1).

Kä ütiäte krubäte känti niaratre tä sribire ja di tätebiti. Nitre brare aune merire ie kukwe ja üaire gare krubäte tä sribire Betel yekänti, aune niaratre tä sribire köbö täte Jehová töi mikakäre nemen bare aune sribi Gobran Ngöbökwe ye nuainkäre bäri (Mateo 6:33). Nitre ye ñaka sribire ngwian ganainkäre, akwa kwarto aune mrö bianta ietre nünankäre, aune ngwian bianta chi ietre dimikakäre ne kwe dre ribeta kwetre jai ye erere kökadre kwetre ja kräke. Nitre itire itire ye ie sribi biani nuaindre: ruäre tätre sribire obisina te, mrö riata o mröta ye käikänti; mada abokän tä sribire imprenta yebätä o tärä sribeta yekänti; aune nitre mada abokän tä kwarto ükete, kä dän bätätekäre yekänti, aune ju ye ükete, bätä sribi mada keta kabre nuainta kwetre.

Kä sribi nuainkäre krubäte abokän känti kukwe Gobran Ngöbökwe yebätä drieta ye dimikata. Betel kwatire kwatire ye tä metrere kukwe Bibliabätä ye mike gare nitre kwati bäri ie. Täräkwata ne tä ükaninte kukwe ye erere nuainkäre. Nitre Braibe konkrekasion jökrä Ngübabitikä käkwe nitre kukwe tikaka täräkwata yebätä jie ngwani, ye bitikäre juani nitre kwati krubäte kä jökräbiti tibien kukwe kwitaka yei computadora yete, imprenta sribire jötrö ngwarbe yete sribebare juta keta kabre känti aune juani konkrekasion 110.000 biti bäri ye kräke. Sribi jene jene ye nuainta angwane: kukwe kwin driedre ye sribi bäri nuaindre jötrö ngwarbe ye ni ja mräkäre sribikä Betel ye kätä dimike (Marcos 13:10).

  • ¿Nire nire tä sribire Betel aune dre dre bianta ietre dimikakäre?

  • ¿Sribi nuainta Betel jene jene yete ye tä sribi meden nuaindre bäri jötrö dimike?