Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 8

¿Ñobätä nunta ja ngwäkite kwin krubäte gätä kräke?

¿Ñobätä nunta ja ngwäkite kwin krubäte gätä kräke?

Islandia

México

Guinea-Bissau

Filipinas

¿Nun testiko Jehovakwe tä niken gätäbätä ye ngwane nunta ja ngwäkite kwin ye mäkwe üai tuanina täräkwata nebätä? ¿Ñobätä nunta dän kwin kite jabätä aune ja ükete kwin?

Ngöbö ütiäte nun kräke yebätä. Erametre Ngöbö ye ñaka tä ja ngwen nain ni bä yei (1 Samuel 16:7). Akwa, nunta ja ükökrö niara mikakäre täte ye ngwane, nun töita kwati niara mikai ütiäte jai aune ja mräkätre arato. Ni rikadre ni kukwe ükatekä yekänti angwane, ni törbadre ja ngwäkitai kwin sribi tä kisete ütiäte ni kräke bämikakäre. Ye erere, nunta ja ükete kwin gätä kräke ye tä bämike Ngöbö Jehová ‘Kukwe Ükatekä ni jökrä kräke’, ye ütiäte krubäte nun kräke aune kä känti nunta niara mike täte ye arato (Génesis 18:25).

Kukwe ja jie ngwankäre Bibliabätä ütiäte nun kräke bämikakäre. Biblia tä niere nitre kristiano yei, rabadre “ja ük[e]te kuin era metre” (1 Timoteo 2:9, 10). Ja ngwäkitadre “kuin era metre” ye abokän dän ñaka kabre, aune ñaka nemen dime nibätä o ñaka oto chi kitadre jabätä gärätä. Ne madakäre, ‘töbikata kwin käne’ ye köböire ja ükateta bä nuäre, aune ñaka käme käme o jene. Kukwe nieta ni jie ngwankäre nekänti ni törbadre dän meden kitai jabätä ye tä gare nie. Ja ükateta kwin aune bä nuäre ye raba “kukwe dirita [...] Ngöbö ni Diantarikäbtä [...] [mike] bä nuäre”, aune niara käikitaikä ñaka kukwe niedi ye köböire (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12). Nunta ja ngwäkite kwin gätä kräke ye tä nitre mada mike blite kwin juta Jehovakwe yebätä.

Ja ngwäkitadre kwin aune bä nuäre ye kräke dän kabre o kwin krubäte ye ribe ñaka. Ye medenbätä, ja ükateta ño ye käkwe ñaka mä dimika nekä nänkäre Ju ja Ükarakrö yekänti.

  • ¿Nunta niken gätäte Ngöbö mikakäre täte ye ngwane ñobätä nunta ja ngwäkite kwin?

  • ¿Nun töta nemen ja ükaite kwin ye ngwane kukwe meden ja jie ngwankäre tä nun dimike?