Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 18

¿Ja mräkätre tä ja tare nike ye ngwane nunta dimike ño?

¿Ja mräkätre tä ja tare nike ye ngwane nunta dimike ño?

República Dominicana

Japón

Haití

Kukwe tare tä nemen bare ye ngwane, nun testiko Jehovakwe tä ja töi mike jötrö ngwarbe jondron ribeta nemen jai ja mräkätre yekwe ye biankäre ietre. Kukwe nuainta ye tä bämike nunta ja tarere erametre (Juan 13:34, 35; 1 Juan 3:17, 18). ¿Dre drebiti nunta niaratre dimike?

Nunta jondron bien ietre. Ja mräkätre nünanka Judea namani mrö nike krubäte ye ngwane, nitre kristiano kä Antioquía yekänti käkwe ngwian juani kräketre dimikakäre (Hechos 11:27-30). Ye erere arato, ja mräkätre nunkwe juta ruäre känti tä tare nike krubäte ye tä nemen gare nuen angwane, nunta jondron juen konkrekasion nunkwe yebiti niaratre dimikakäre (2 Corintios 8:13-15).

Nunta dimike metre jondron ruärebiti. Nitre umbre ji ngwanka tä nemen kukwe tare namani bare yekänti angwane, tä ja mräkätre itire itire konkrekasionte ye känene aune niaratre tädre kwin ye mikata gare kwin kwetre jai. Ja mräkätre tä ja tuin kukwe tare ben dimikakäre nitre braibe diankata ye kätä kukwe ükete, ne kwe jondron kwetadre, ñö aune dän, kräkä aune ju bianta ja mräkätre ja tare nikaka yei. Nitre Testiko kwati ie sribi gare tä niken ja töi jeñebiti nitre dimikakäre ju o Ju ja Ükarakrö ükatekäreta. Nunta sribire gwaire köböire sribidre ño niena gare nuen, ye tä nun dimike nänkäre jötrö ngwarbe ja mräkätre tä ja di ribere ye dimikakäre. Nunta “metrere [...] ja märäkä tä tödeke Ngöböbiti” dimike, akwa ruäre ngwane nunta nitre mada, kukwe mada mikaka täte ye dimike arato (Gálatas 6:10, NGT).

Nunta dimike kukwe ja üaire yebiti aune nunta töi mike jäme. Nitrebätä kukwe tare tä nemen bare ye töta ja töi mikamana jäme. Kä ye ngwane, Jehová, “Ngöbö [...] tä kä miketa nuäre nibtä” ye kätä ja di bien ietre (2 Corintios 1:3, 4). Ye medenbätä, nitre tä ja tare nike yei nunta kukwe kwin käbämikata Bibliakwe ye mike gare, ye tä mike gare metre gwäune Gobran Ngöbökwe käkwe kukwe tare kätä nitre mike ja tare nike ye mikai krüte (Apocalipsis 21:4).

  • Kukwe tare tä nemen bare ye ngwane, ¿ñobätä nun Testiko tä jötrö ngwarbe ni mada dimike?

  • ¿Nitre tä nemente nire ye nunta dimike ño kukwe ja üaire yebiti?