Känändre nekänti

Indice yete känändre

 Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

Tärä kwata/Página nitre sribekäbätä

 Täräkwata ne rürübäin ñakare. Täräkwata sribeta nebiti ni kä jökräbiti tibien tötikata Bibliabätä aune ngwian bianta ja töi jeñebiti yebiti ütiä bianta.

Mä törba ngwian biain angwane, mäkwe tika www.jw.org yete.

Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani griegore ye dianinkä Biblia Kukwe Kuin Ngöbökwe yebätä. Kukwe mada nie ñaka akräke, texto Bibliabätä tikani hebreore ye dianinkä Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras tikani inglere kukwe kä nengwane yebiti (TNM). JK tä tikani texto ye bitikäre angwane tä dianinkä Biblia Jändrän Jökrä Namani Bare Ño Kena yebätä. NGT tä tikani texto ye bitikäre angwane tä dianinkä Biblia Ngöbö Täräe yebätä, akwa tärä okwä ükaninte yebiti.

¿Nire nire tä kukwe Jehovakwe nuainne ni näire?

Impresión de diciembre de 2016

Ngabere (jl-NGB)