Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Kukwe kädrieta gätä kri circuito 2017-2018 yete (ni circuito tuabitikä tä kukwe kädriere)

¡Mä ñaka ja di ngwan nekä!: Mä kukwe kwin nuain jankunu

¡Mä ñaka ja di ngwan nekä!: Mä kukwe kwin nuain jankunu

 DEKÄ

 • 9:30 Musika

 • 9:40 Kantiko 77 bätä orasion

 • 9:50 ¿Kukwe kwin nuaindre ye ñobätä ñaka nuäre?

 • 10:05 Kukwe kädriei jatäri: Nikwe ñaka ja töi mikadre jondron ja ngätäre yebätä

  • Nikwe ja ngwandre töbätä kukwe nuainkäre redes sociales yebiti

  • Nikwe töbikadre kwin jondron ja näkwitara diankäre jai yebätä

  • Nikwe ja di ngwandre ñaka bätä ngwen ni madabätä

  • Dre ribeta nie nünankäre bäri kwin ja känenkäre ye erere nikwe nuaindre

 • 11:05 Kantiko 45 aune kukwe mikai gare

 • 11:15 Nikwe kukwe kwin nuaindre jankunu nitre jökrä kräke

 • 11:30 Ja diankata mento Ngöbö kräke aune ja ngökata ñöte

 • 12:00 Kantiko 63

 DERE

 • 1:10 Musika

 • 1:20 Kantiko 127 bätä orasion

 • 1:30 Kukwe kädrieta nitre jökrä kräke: Mäkwe ñaka Ngöbö mika yakrä jai. ¿Ye abokän dre gärätä?

 • 2:00 Ja tötika täräkwata Ni Mikaka Mokre yebätä

 • 2:30 Kantiko 59 aune kukwe mikai gare

 • 2:40 Kukwe kädriei jatäri: Nikwe ja töi mikadre jankunu kukwe ja üaire yebätä

  • Kukwe tädre ükaninte kwin nie ja tötikakäre Bibliabätä

  • Nikwe Biblia ye tuanemetre ja jie ngwen

  • Nikwe ñaka ja kise mikadre nemen kwekebe

 • 3:40 Nikwe ñaka ja di ngwain nekä ngwane, ¿dre rabai nikwe?

 • 4:15 Kantiko 126 bätä orasion