Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kädrieta gätä kri circuito 2017-2018 yete (känti sukursal tä ni iti juen kukwe kädriere)

Gätä kri circuito yete kukwe kädriei ye mäkwe mika ñärärä, känti sukursal ni iti juain kukwe kädriere.

¡Mä ñaka ja di ngwan nekä!: Kukwe biani nuaindre Jesukwe ye mäkwe nuain jankunu

Kukwe biani nuaindre Jesukwe ye dre gärätä aune ño ni raba mike täte ye mikai gare gätä kri yete.

Mäkwe kukwe ngwantarita keteitire keteitire ne mika gare

Kukwe kädriei jatäri gätä kri yete kukwe ngwantarita keteitire keteitire ye mikai gare.