Känändre nekänti

¿Nireta kä tibien ne gobraine metrere?

¿Nireta kä tibien ne gobraine metrere?

¿Ye abokän...

  • Ngöbö mäkwe niedre?

  • ni kä tibienbätä mäkwe niedre?

  • nire ñaka gare nie mäkwe niedre?

 BIBLIA TÄ NIERE

“Kä ngöi jökrä tä Diablu kisete.” (1 Juan 5:19, Ngöbö Täräe [NGT], tärä okwä ükaninte.)

“Nekäre Ngöbö Monsoi jatani [...] sribi Diablukwe dikente.” (1 Juan 3:8NGT.)

RABADRE GARE NIE YE ÑOBÄTÄ KWIN KRUBÄTE

Ñobätä kukwe tare tä nemen bare kä jökräbiti tibien ye rabai gare nie (Revelación [Apocalipsis] 12:12).

Kä ja känenkäre yete nünain kwin yei ni rabai tö ngwen metre (1 Juan 2:17).

 ¿BIBLIA TÄ KUKWE NIERE YE MIKA RABA ERA JAI?

Jän, kukwe ketamäbätä:

  • Gobran Satanakwe ye gaite. Satana tä ni kä tibienbätä gobraine ye Jehová töita kwatibe gatebätä. Niarakwe ‘Diablu, juain ngwarbe’, aune kukwe tare nuainbare kwe ye jökrä ükaiteta kwe tä käbämike (Hebreos 2:14, Traducción del Nuevo Mundo [TNM]).

  • Ngöbökwe Jesukristo dianinkä gobrankäre. Diablu ye töi jabebätä aune töi käme krubäte kätä nitre kä nebätä gobraine kä nengwane, ye abokän erere Jesús töi ñaka jire chi. Ñodre, gobran Kristokwe yebätä Ngöböta käbämike: “Ni bobre aune ni jondron ribere jai ye rabai tuin bobre ie [...]. Ngwanta ja tare nike aune kukwe tare nuaintabätä yebätä niarakwe mikai kwäre” (Salmo 72:13, 14, TNM).

  • Ngöbö ñaka raba ni ngökö. Biblia tä niere metre: “Ngöbö [...] ñan raba ni ngökö jire chi” (Hebreos 6:18, Kukwe Kuin Ngöbökwe). Ye medenbätä Jehová tä dre käbämike, ye erere nuaindi kwe ie nikwe tö ngwandre (Isaías 55:10, 11). Aune ‘Diablu tä ni jökrä gobraine kä nebätä abokän juaintari mento’ kwe tä käbämike (Juan 12:31TNM).

 MÄKWE NGWANTARI JAI

¿Satana ñaka rabaira kä tibien ne gobraine angwane nünandi ño?

Biblia tä kukwe ne mike gare SALMO 37:10, 11 aune REVELACIÓN 21:3, 4 yekänti.