Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE 1

“Oveja nianinte ye tikwe känäin”

“Oveja nianinte ye tikwe känäin”

Oveja tä nianinte. Täni mröre ye ngwane niki mento mräkä mada yebätä ye ñaka gari kwe. Mräkä mada mada aune ni ngübaka ye ñaka tuin ie. Kä kiare ngutuä ñäite känti rüe tärä yete nebete kaibe, ngübabitikä ñaka aune kä kite drüne. Batibe ni kukwei gare ie ye kwrere kukwei juruani ie. ¡Ni ngübaka ye kukwei ara! Ni ngübaka ye nike betekä kokwäre aune minininte kwe dänte jai aune niki ngwenanta gwä.

BÄ KABRE Jehová tä ja bämike ni oveja ngübaka yebätä. Biblia yebiti tä niere nie: “Ti ara käkwe oveja tikwe känändi aune tikwe ngübai” (Ezequiel 34:11, 12).

“Tikwe oveja tikwe ngübadi”

¿Nire nire oveja Jehovakwe? Ye abokän nitre niara tarekä aune niara mikaka täte. Biblia tä niere: “Jakwre, nikwe niara mikadre täte aune ja mikadrete kwintubu; Jehová Ni Ni Sribekä ye ngwärekri ja mikadre ngukodokwäbiti. Niara ye Ngöbö nikwe, aune ni abokän juta kwe niara tä ni ngübarebiti, ni abrä oveja kwe aune tä ni ngübarebiti” (Salmo 95:6, 7). Oveja ye erere, ni Jehová mikaka täte töta nemen näin Ni Oveja Ngübaka ye jiebiti. Akwa, ruäre ngwane ñaka tä nemen bare ietre. Oveja tä niken ngwarbe mentokwäre, tä nete o tä niken kä madabiti ye kwrere tärä nemen bare nitre Ngöbö mikaka täte yebätä (Ezequiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Pedro 2:25). Nire nire tä niken mento Jehovabätä ye niara ñaka tuenmetre, ñaka tuin ie oveja nianinte kärekäre ye kwrere.

 ¿Jehová täbe ngübare Ni Oveja Ngübaka ye kwrere ruin mäi? ¿Niara tä ni ngübarebiti ño kä nengwane?

Tä ni buke mrö ja üairebiti. Jehová tä niere: “Mikä kwin yekänti ti näin ngwena [...] rabai kitaninte tibien kä kwin oveja ngübakäre yekänti, aune [...] mikä kwin krubäte yekänti rabai mröre” (Ezequiel 34:14). Jehová tä käre mrö keta kabre bien nie ja üairebiti kätä nüke ye näre te. Kukwe medenbätä mäkwe ñäkäbare, kädriebare mä olote o video tuani mäkwe abokän mikani gare mäi Ngöbökwe orasion mäkwe kani ngäbiti, yebätä töbike. Jehová töi nämene mäbätä namani tuin mäi, ¿ñan ererea?

Tä ni kriemike aune ni dimike. Jehová tä käbämike: “Meden nikani kä madabiti ye ti jatai ngwenanta, meden träine ye tikwe dänkwä miniainbätä aune meden di ñakare ye tikwe mikaita dite” (Ezequiel 34:16). Nire nire di ñakare o tä nainte töbikata kisete yebätä ye Jehovata dimike. Ni mada tä oveja nuainne tare o ni konkrekasionte käkwe nuaindre ye ngwane niara tä dänkwä minien träinbätä ne kwe rabadreta räre. Nitre konkrekasionte ye oveja kwrere; niaratre ruäre tä nianinte o tä töbike ñaka kwin jabätä, nitre ye kwrere Ngöböta dimike nüketa oveja mada ngätäite.

Nita nete ngwane niarata ni känene. Oveja “tä niken ngwarbe mentokwäre, kä yekänti tikwe niaratre diaintarita” nieta Jehovakwe. Arato, tä käbämike: “Oveja nianinte ye tikwe känäin” (Ezequiel 34:12, 16). Oveja tä nete Jehová kän ye ñaka tuin ie oveja nianinte kärekäre ye kwrere. Oveja tä nete krati kän ye tä gain, aisete tä niken känene aune tä kwen ie angwane kätä nemen jutobätä (Mateo 18:12-14). Nitre niara mikaka täte metre yei niarata niere “mun oveja tikwe, tita mun ngübare” (Ezequiel 34:31). Mätä oveja kwe ye ngätäite arato.

Oveja tä nete Jehová kän ye ñan tuin ie oveja nianinte kärekäre ye kwrere. Tä kwen ie angwane kätä nemen jutobätä

“Nun nämä nüne ño käne ye erere mäkwe nun mikata”

¿Ñobätä Jehovata mä nübaire näinta ja kokwäre gare mäi? Tö mä tuaita nüne kä jutobiti yebätä. Jondron kwin keta kabre biain kwe oveja kwe yei niarata käbämike (Ezequiel 34:26). Niara ñan tä kukwe ngwarbe käbämike. Kukwe ye gare mäi, ¿ñan ererea?

Ngöbö kä aune töita dre nuainbätä ni kä nebätä kräke ye jatani gare mäi ye ngwane ja namani ruin ño mäi ye ngwen törö jai. Mä nämene ja ükökrö gätä krite ja mräkätre ben ye ngwane ja nämene nemen ruin dite mäi, ¿ye täbe törö mäi? Nitre tö nämene kukwe mikai gare jai, yebe mä nämene blite kukwe kwin Bibliabätä yebätä, angwane mä nämene nüketa gwi kä nuärebiti aune ja nämene nemen ruin kwin mäi, ¿ñan ererea?

¡Ja raba nementa ruin ye erere mäi! Nitre Ngöbö mikaka täte kirabe käkwe orabare: “Mä jatata nun ngwena ja kokwäreta aune bengwairebe nun rikaita mä kokwäre. Nun nämä nüne ño käne ye erere mäkwe nun mikata” (Lamentaciones 5:21). Jehovakwe niaratre kukwei kani ngäbiti aune juta kwe namaninta miketa täte kä jutobiti (Nehemías 8:17). Ye erere niarakwe mä kai ngäbitita.

Nire nire tä näinta Jehová kokwäre tä ja tuin kukwe ruäre ben. Kukwe ye kädrieta ja käne aune dre nuaindre kwetre ja tuakäre ben ye mikata gare arato.