¿Dre drieta nie Bibliabätä?

Tärä ne sribebare mä dimikakäre ne kwe Biblia tä dre niere kukwe ngwantarita nebätä ye rükadre gare mäi: ñobätä nita ja tare nike, nitre tä krüte ye ngwane dreta nemen bare bätätre, ni raba nüne ño kä jutobiti ni mräkätre ben aune kukwe mada mada.

¿Ngöbö tö dre ie ni kräke?

Ñobätä kukwe kri tä krubäte kä nengwane ye mätä ngwentari jai raba ruin nuen. Biblia tä driere Ngöbö köböra ja tare nika, bren aune gata ye denkä.

KAPITULO 1

¿Nire abokän Ngöbö?

¿Ngöbö töita mäbätä ruin mäi? Ngöbö abokän ño aune mäkwe dre nuaindre ja ketakäre ben ye mäkwe mika gare jai.

KAPITULO 2

Biblia ye Ngöbö Kukwei

¿Biblia raba mä dimike ño ja tuin kukwe tä mä kisete yebe? ¿Ñobätä mä raba tö ngwen kukwe nieta Bibliabätä ie?

KAPITULO 3

¿Ngöbö töita ño ni kräke?

¿Nünain ño Kä Bä Nuäre yete?

KAPITULO 4

¿Nire abokän Jesukristo?

Ñobätä Jesús ye Mesías, nämäne medente jatani aune ñobätä monso ngöräbe Ngöbökwe nieta ye mäkwe mika gare jai.

KAPITULO 5

Ngöbökwe ni kökanintari ye kukwe bäri ütiäte

¿Ni kökanintari ye dre gärätä? ¿Ye köböire dre kwin raba nemen nikwe?

KAPITULO 6

¿Nitre tä krüte yebätä dreta nemen bare?

¿Ñobätä nitre tä krüte? Niaratre tä krüte ye ngwane, ¿dreta nemen bare? Biblia tä dre niere ye mike gare jai.

KAPITULO 7

Ngöbökwe nitre krütani gaikröta

¿Mä mräkä o ja ketamuko mäkwe krütanina ya? ¿Mäkwe tuaita ya? Biblia tä dre driere nitre krütani gaikröta yebätä ye mike gare jai.

KAPITULO 8

Gobran Ngöbökwe

Nitre kwati krubäte ie orasion padrenuestro ye gare. ¿“Gobran mäkwe jatadre” nieta ye dre gärätä?

KAPITULO 9

Kä krütai ye nibira no

Mikani gare Bibliabätä ye erere, kukweta nemen bare aune nitre tä ja ngwen ño ye tä bämike kä krütai nibira känime näire nita nüne ye mike gare jai.

KAPITULO 10

Kukwe metre angeletre aune chokalitre yebätä

Biblia tä kukwe metre driere angeletre aune chokalitre yebätä. ¿Niaratre ye metre ya? ¿Raba ni dimike ya? ¿Raba ni nuainne tare ya?

KAPITULO 11

¿Ñobätä ja tare nikata krubäte?

Ja tare nikata krubäte yebätä nitre kwati tä ngite kite Ngöböbiti. ¿abokän töita ño? Ñobätä nita ja tare nike ye mikata gare Bibliabätä.

KAPITULO 12

¿Mäkwe dre nuaindre ja ketakäre Ngöböbe?

Ni raba ja ngwen kwin Jehová okwäkänti. Ne madakäre, ni raba nemen ja ketamuko kwe.

KAPITULO 13

Mäkwe ja nire mika tuin ütiäte jai

Monso jämi därere murie ketata, däri mikata ja kwatate aune jondron nire, ¿ye tuin ño Ngöböi?

KAPITULO 14

Mä raba nüne kä jutobiti mä mräkäbe

Jesukwe nitre tarebare ye tä kukwe kwin bämike ni brare gure, meri gure, nitre rüne aune monsotre kräke. ¿Jesús kukwe kwin bämikani ye tä dre driere nie?

KAPITULO 15

¿Kukwe meden metre ye raba nemen gare ño mäi?

Kukwe meden metre, ye kukwe keta ti raba mä dimike mike nüke gare jai yebätä mäkwe ja tötika.

KAPITULO 16

Mäkwe Ngöbö mika täte tö ie ye erere

Kukwe mikata era mäkwe jai yebätä mäkwe blitadre nitre madabe ye ngwane, ¿dre raba nemen bare? Mäkwe ñaka ni mada mikadre rubun yekäre, ¿mäkwe dre nuaindre?

KAPITULO 17

Mä raba orare Ngöböi

¿Ngöböta orasion mäkwe kukwe nuin ya? Kukwe ye mikakäre gare jai, Biblia tä dre driere orasion yebätä ye mäkwe mikadre nüke gare jai.

KAPITULO 18

Ja diandrekä mento Ngöbö kräke aune ja ngökadre ñöte

¿Dre nuaindre ja ngökakäre ñöte ni kristiano erere? Ja ngökadre ñöte ye tä dre bämike aune ño ni kristiano ngökadre ñöte ye mike gare jai.

KAPITULO 19

Mäkwe ja keta jankunu Jehovabe

Ngöbö tare nikwe aune dre dre nuainbarera kwe ni kräke yebätä nita debe bien ie, ¿ye ni raba bämike ño?

Nota

Tärä ¿Dre drieta nie Bibliabätä? yete kukwe ruäre nieta ye abokän dre gärätä ye kwain mäi nota nekänti.