Känändre nekänti

¿Kukwe tare ye diainkä aune ni ñaka rabaira ja tare nike?

¿Kukwe tare ye diainkä aune ni ñaka rabaira ja tare nike?

¿Mäkwe...

  • jän niedre?

  • ñakare niedre?

  • raba ruin tie niedre?

 BIBLIA TÄ NIERE

“Ngöbökwe niaratre okwä ñöi sökadite jökrä ietre amne ni ñan krütadre jire iti mda amne ñan ja müaidre jire chi mda amne ñan ja müaidre ja tare nikabtä.” (Apocalipsis 21:3, 4, Kukwe Kuin Ngöbökwe.)

RABADRE GARE NIE YE ÑOBÄTÄ KWIN KRUBÄTE

Kukwe tare nemen bare nibätä yebätä Ngöbö ñaka ngite rabai gare metre nie (Santiago 1:13).

Nita ja tare nike ye nüke gare Ngöböi ye rabai gare nie ye käkwe ni töi mikai jäme (Zacarías 2:8).

Kä ja känenkäre yete ni ñaka rabaira ja tare nike jire chi ie ni raba tö ngwen metre (Salmo 37:9-11).

 ¿BIBLIA TÄ KUKWE NIERE YE MIKA RABA ERA JAI?

Jän, kukwe ketebubätä:

  • Ja tare nikata aune kukwe ñaka metre nuainta nibätä ye tuin käme Ngöböi. Kirabe juta Jehovakwe ngwani ja tare nike krubäte, ¿ye ngwane ja namani ruin ño ie? Nitre juta madate “nämene mike ja tare nike” ye nämene nemen tare Jehovai nieta Bibliakwe (Jueces 2:18, Traducción del Nuevo Mundo [TNM]).

    Nitre tä ni mada mike ja tare nike ye ñaka nemen kwin Ngöbö kräke. Ñodre, nitre “kise ni mada ñaka ngite därie iantekä” ye kräke niara brukwä tä nemen nieta Bibliakwe (Proverbios 6:16, 17, TNM).

  • Ngöbö töita ni itire itirebätä. Mätä “ja tare nike aune ulire” ye mä aibe ie gare raba ruin mäi, akwa erametre ye gare Jehovai arato (2 Crónicas 6:29, 30TNM).

    Ngöbökwe ja tare nika ye diainkä gwäune ni itire itirebätä, Gobran kwe ye köböire (Mateo 6:9, 10). Nitre tä niara känene töi bökänbiti ye niara tä dimike kä ngwen nüke jai kukwe ye ngübakäre (Hechos 17:27; 2 Corintios 1:3, 4).

 MÄKWE NGWANTARI JAI

¿Ñobätä Ngöböta ni tuenmetre ja tare nike?

Biblia tä kukwe ne mike gare ROMANOS 5:12 aune 2 PEDRO 3:9 yekänti.